การส่งค่า php ไป javascript ตอน onload


ถ้าต้องการส่งตัวแปร php เข้าไปแทน 13.00 จะส่งไปได้ยังไงครับ โดยต้องการให้เปิดหน้านี้มาแล้ว ส่งค่าไปเลยเช่นส่งไปเป็น 15.00 ครับ มีวิธีกาทำรอย่างไรครับ<script language="">


 


 


var limit="13:00"

 


if (document.images){


var parselimit=limit.split(":")


parselimit=parselimit[0]*60+parselimit[1]*1


}


function begintimer(){


if (!document.images)


return


if (parselimit==1)


// เหตุการณ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้น


// window.location='page.php'; ถ้าต้องการให้กระโดดไปยัง Page อื่น


form1.submit();


else{


parselimit-=1


curmin=Math.floor(parselimit/60)


cursec=parselimit%60


if (curmin!=0)


curtime=" <font color=red> "+curmin+" </font>: <font color=red>"+cursec+" </font> "


else


if(cursec==0)


{


//alert('หมดเวลาแล้วจ้า');


//window.location='input_data.php';


}


else


{


curtime="เวลาที่เหลือ <font color=red>"+cursec+" </font>วินาที "


 


}


document.getElementById('dplay').innerHTML = curtime;


setTimeout("begintimer()",1000)


 


}


}


//-->


</script>

26 ม.ค. 2554 4 2,586

<script>

<?php

echo 'var limit=13.00'; // ค่าที่ต้องการส่ง

?>


alert(limit); // อ่านค่าด้วย Javascript

</script>
#1

สิ่งที่ต้องการเป็นแบบว่าพอเปิด Page ให้ ดึงข้อมูลจาก Database และนำข้อมูลที่ได้ซึ่งเป็น นาที ตัวอย่างเช่น 10 นาที 22 วินาที10:22 แล้วให้ส่งไปอัตโนมัติที่ Javascript ข้างต้นโดย Script นั้นอยู่ในหน้าเดียวกัน จะสามารถมีวิธีการใดทำได้ไหมครับ

ขอบคุณครับ
#2

555+++ก็อ่านจาก db มาสิครับ อ่านแล้วก็ echo ตัวแปรออกมา หลังจากนั้น javascript จะเอาไปใช้เเมื่อไรก็ได้ลองทดสอบตัวอย่างด้านบนดูก่อน ตัวแปร limit มาจาก PHP อยากเขียนให้มันมีค่ายังไงก็เขียนเอาครับ
#3

การส่งค่าจาก PHP ไป JavaScript แนะนำว่าให้ใช้ json_encode เอาครับ ประมาณว่า<script>

limit = <?php echo json_encode($limit); ?>;

</script>
เพราะว่าถ้าใช้ json_encode จะไม่มีปัญหาเรื่องการ Escape String ถ้าหากมีพวก ' " \ \n หรืออักขระที่เป็น UTF-8 ครับ

และนอกจากนี้ จะสามารถส่ง array และ object ไป JavaScript ได้เลยครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^