สอบถามเกี่ยวกับการนับค่าที่แสดงค่ะ

สอบถามเกี่ยวกับการนับค่าที่แสดงค่ะ
    <table width="80%" border="1" align="center" id="show2">

     <tr><td colspan="4" bgcolor="#FFFF99">3. ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ (Computer Skills)</td></tr>

      <tr><td colspan="4" bgcolor="#FFFF99">3.1 ด้านการเขียนโปรแกรม</td></tr>

  <tr>

    <td width="43%" bgcolor="#AADDEC"><div align="center">รายการ</div></td>

    <td width="7%" bgcolor="#AADDEC"><div align="center">ระดับ</div></td>

    <td width="42%" bgcolor="#AADDEC"><div align="center">รายการ</div></td>

    <td width="8%" bgcolor="#AADDEC"><div align="center">ระดับ</div></td>

  </tr>

 <?php

  $resultSkillPG = $candidate_skill->showComputerSkillPG();

  $j=0;

   for($i=1;$i <= count($_SESSION["com_pg_ability"]);$i++)

   {

     

           if($j  == -1){echo "<tr>"; $j=0;}

                 if($_SESSION["com_pg_ability"][$i] != "D"){$j++; ?>


                

    <td><?php echo $resultSkillPG['detail_tha'][$i]; ?>

  

    <input type="text" name="com_skill_info" id="com_skill_info<?php echo $i; ?>" value="<?php echo $resultSkillPG['detail_tha'][$i]; ?>" />

    <input type="text" name="com_skill_id" id="com_skill_id<?php echo $i; ?>" value="<?php echo $resultSkillPG['rec_id'][$i]; ?>" size="2" />

    

    </td>

    <td>

    <?php echo $_SESSION["com_pg_ability"][$i]; ?>

   

    <input type="text" name="skill_level" id="skill_level<?php echo $i; ?>" value="<?php echo $_SESSION["com_pg_ability"][$i];?>" size="2" />

    

    </td>

 <?php   }

         if($j  == 2 ){ echo "</tr>"; $j=-1;}

        

    

   }

  ?>


</table>

เราจะนับจำนวนเรคคอร์ดยังไงคะให้ได้เท่ากับ 6 คะ เพราะค่านี้จะนำไปใช้ใน ajax ต่ออีกค่ะ 

คือดิฉัน count แล้วมันยังเท่ากับ 1 ค่ะที่แสดงใน textbox ค่ะ

ขอบพระคุณค่ะ

21 ม.ค. 2554 2 1,189

คืออยากทราบว่าเราจะนับยังไงให้ผลลัพธ์เท่ากับ 6 คะ ขอบพระคุณค่ะอาจารรย์
#1

555++++อยากจะช่วยนะ แต่ก็งงกับคำถาม จะนับ record อะไรให้ได้เท่ากับ 6 รึ ?นับด้วยอะไร php หรือ javascriptจริงๆแล้ว ผมเดาว่าน่าจะนับด้วย php ได้ ซึ่งถ้านับได้ก็น่าจะเอาค่าที่นับได้ ใส่ให้กับตัวแปรไปเลย หรือ ใส่ให้กับ input ชนิด hidden ก็ได้ แล้วค่อยใช้ Javascript อ่านไปใช้กับ ajax อีกทีหรือ จริงๆแล้ว ถ้าข้อมูลข้่งบนเป็นฟอร์ม และ submit โดยใช้ GForm ก็สามารถตรวจสอบจำนวนเมื่อมีการ submit ที่ php เลยก็ได้ ก็น่าจะง่ายดี 
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^