phpmailer เช็คยังไงว่าส่งสำเร็จครับ

phpmailer เช็คยังไงว่าส่งสำเร็จครับ

จากบทความนี้phpmailerแนะนำด้วยนะครับ
17 ม.ค. 2554 4 1,507

ไม่ขึ้นว่า MAIL_SEND_ERROR ไงครับปกติแล้วถ้าทำเป็นฟังก์ชั่นก็จะตรวจสอบง่ายขึ้นครับ ด้วยการใส่ return false ที่บรรทัดที่แจ้ง errorและใส่ return true เมื่อจบฟังก์ชั่นดูตัวอย่างที่ GCMS ครับ
#1

ไม่รู้จะ return ตอนไหนอ่ะครับ

นี่โค้ดผมที่ลองดูครับ
$mail = new PHPMailer(true);


         $mail->IsSMTP(); // telling the class to use SMTP


 


$mail->Encoding = "quoted-printable";


            $mail->CharSet = "utf-8";


            $mail->AddReplyTo("test@hotmail.com", "test@hotmail.com");                  


            $mail->AddAddress($txtEmail, "คุณ".$txtFirstname." ".$txtLastname);


            $mail->SetFrom("webmaster@MyWeb.com", "สังคมแห่งการเรียนรู้");


            $mail->Subject = "ยืนยันการสมัครสมาชิก : สังคมแห่งการเรียนรู้";


            $mail->MsgHTML($MailMsg);


            $mail->Send();


 


if($mail){


echo "ส่งเรียบร้อยแล้ว";


}else{


echo "ไม่สามารถส่งได้";


}แบบนี้ไม่รู้เป็นไงครับ

#2


แบบนี้ไหม

if($mail->Send()){


   echo "ส่งเรียบร้อยแล้ว";


}else{


   echo "ไม่สามารถส่งได้";


}เพราะถ้าแบบนี้ if($mail){   มันจะเป็น true ตลอด 

 

#3

เดี๋ยวจะลองดูนะครับ

ขอบคุณมากครับผม
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^