สอบถามเกีย่วกัีบ Ajax ค่ะ

คือดิฉันอยากทราบว่า ajax สามารถรับค่าข้อมูลมากกว่า 1 ค่าได้มั้ยคะ
17 ม.ค. 2554 1 984

จะรับหรือส่งค่าได้มากกว่าหนึ่งค่าได้ครับ ลองดูเกี่ยวกับ json ครับ กดที่ tag json ในเว็บนี้ดูเลยครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^