ต้องการ insert ทีละหลายเรคคอร์ด

คือดิฉันต้องการ insert ข้อมูลทีละหลายเรคคอร์ด โดยใช้ PHP + AJax อ่ะคะ แล้วจะทำยังไงคะให้บันทึกลงฐานได้ทั้งหมดคะ

เช่น กรณีวุฒิการศึกษา   สมมุติว่าคนๆนึงมี 3 วุฒินะคะ  เราต้อง insert ลงฐานทั้ง 3 เรคคอร์ดอ่ะคะ จะทำยังไงคะ ขอบคุณคะ
17 ม.ค. 2554 4 1,438

โค้ด javascript


"&tlevel_id=" + encodeURI( document.getElementById("level_id").value )+


"&certification_id=" + encodeURI( document.getElementById("certification_id").value )+


"&tmajor_id=" + encodeURI( document.getElementById("major_id").value )+


"&tinstitution_id=" + encodeURI( document.getElementById("institution_id").value )+


"&tcountry_id=" + encodeURI( document.getElementById("country_id").value )+


"&tyear_end_level_1=" + encodeURI( document.getElementById("year_end_level_1").value )+


"&tav_grade=" + encodeURI( document.getElementById("av_grade").value )+


"&tcompany_latest=" + encodeURI( document.getElementById("company_latest").value );จะทำให้เป็ฯ array ไ้ด้ป่าวคะะ

#1

ส่งเป็น Array ไม่ได้ครับ นอกจากจะส่งผ่านฟอร์มแนะนำให้ลองศึกษา GForm ดูนะครับ อาจช่วยให้งานง่ายขึ้นโดยปกติแล้วถ้าต้องการส่งข้อมูลด้วย Ajax จะกี่ ข้อมูลก็ตาม ก็ต้องใช้ input และ เขียนคำสั่งสำหรับข้อมูลนั้นๆ ทุกตัวไป เนื่องจาก Javascript ไม่สามารถอ่านข้อมูล Array ได้ และไม่สามารถส่ง Array ได้ด้วยเช่น จะต้องจัดให้ส่งเป็น xxx.php?lev1=0&lev2=0&lev3=0ซึ่ง lev 0-3 ก็เป็น input แต่ละตัว และไม่สามารถกำหนดเป็น Array ได้ ให้กำหนด input แต่ละตัวมี id เป็น lev0 lev1 lev2 ตามลำดับ Javascript ก็สามารถจะอ่านได้
#2

#3

ขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^