ช่วยดู Code PHP กับ Ajax ทีจ้า มันไม่ดึงในฐานข้อมูลมาใช้อ่าคะ

เขียนไฟล์ PHP แล้วต้องการใช้งาน Ajax เข้ามาช่วย จะเรียกใช้ Form Select อะคะ แล้วมันไม่เรียกในฐานข้อมูลมาโชว์ ช่วยดู Code ให้ทีนะคะ



FileNameshowUser.php


<?php


$con = mysql_connect("localhost","root","1234");


if(!$con)


{


die("Could not connect: ' . mysql_error()");


}


mysql_select_db("DBAJax",$con);


mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('1','Peter','Griffin','41','Quahog','Brewery')");


mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('2','Lois','Griffin','40','Newport','Piano Teacher')");


mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('3','Joseph','Swanson','39','Quahog','Police Officer')");


mysql_query("INSERT INTO Customers (id,FirstName,LastName,Age,Hometown,Job) VALUES('4','Glenn','Quaomire','41','Quahog','Pilot')");


mysql_close($con);


?>


 


<html>


<head>


<script type="text/javascript">


function showUser(str)


{


if (str=="")


 {


document.getElementById("txtHint").innerHTML="";


return;


 }


 if (window.XMLHttpRequest)


{ // code for IE7+,Firefox,Chrome,Opera,Safari


xmlhttp=new XMLHttpRequest();


}


 else


{// code for IE6,IE5


xalhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


}


xmlhttp.onreadystatechange=function()


{


if(xmlhttp.readyState==4 && xalhttp.status==200)


{


document.getElementById("txtHint").innerHTML = xmlhttp.responseTest;


}


}


//ช่วงดึง method getuser.php มาใช้งาน


xmlhttp.open("GET","getuser.php?q="+str,true);


xmlhttp.send(); //แล้วส่งข้อมูลไปที่ Object .send


}


</script>


</head>


<body>


<form>


<select name="users" onchange="showUser(this.value)">


<option value="">Select a person</option>


<option value="1">Peter Griffin</option>


<option value="2">Lois Griffin</option>


<option value="3">Joseph Swanson</option>


<option value="4">Glenn Quagmire</option>


</select>


</form>


<br />


<div id="txtHint"><b>Person info will be listed here</b></div>


</body>


</html>



getuser.php


<?php


$q=$_GET["q"];


$con = mysql_connect('localhost','root','1234');


if (!$con) //เทสว่า connect ได้หรือป่าว


  {


  die("Could not connect: ' . mysql_error()");


  }


mysql_select_db("DBAJax",$con); //อ้างอิงชื่อ DB ของคุณ,อ้างอิง Connect String


$sql="SELECT * FROM Customers WHERE id = ' ".$q." ' ";


$result = mysql_query($sql);


echo "<table border='1'>


<tr>


<th>id</th>


<th>Firstname</th>


<th>Lastname</th>


<th>Age</th>


<th>Hometown</th>


<th>Job</th>


</tr>";


while($row = mysql_fetch_array($result))


{


echo"<tr>";


echo"<td>" . $row['id']."</td>";


echo"<td>" . $row['FirstName']."</td>";


echo"<td>" . $row['LastName']."</td>";


echo"<td>" . $row['Age']."</td>";


echo"<td>" . $row['hometown']."</td>";


echo"<td>" . $row['Job']."</td>";


echo"</tr>";


}


echo "</table>";


mysql_close($con);


?>



ลองทำดูแล้วก็ไม่ขึ้น เลยใช้อีกวิธีคือ สร้าง+เรียก ข้อมูลมาเองในฐานข้อมูล แล้วก็กำหนด Primary Key เป็น id ปรากฏว่าใช้งานได้คะ



แต่อยากทราบ วิธีที่เขียน Code ที่สามารถสร้าง+เรียกใช้งานในฐานข้อมูลเอาเอง ไม่ทราบว่าต้องแก้ Code ตรงไหนคะ

รบกวนด้วยนะคะ ขอบตุณล่วงหน้ามากๆๆคะ


10 ม.ค. 2554 2 1,331


 if (window.XMLHttpRequest)


{ // code for IE7+,Firefox,Chrome,Opera,Safari


xmlhttp=new XMLHttpRequest();


}


 else


{// code for IE6,IE5


xalhttp=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");


}


xmlhttp.onreadystatechange=function()


{



ใช้ตัวไหนแน่ ?....



ลองเรียก getuser.php?q=xxx ตรงๆดูว่าเรียกแล้วได้ผลลัพท์ตามต้องการมั้ย ซึ่งปกติควรได้



ในกรณีที่ข้อมูลที่ส่งมีช่องว่าง เช่น ชื่อคน ควรเข้ารหัสข้อมูลก่อนส่ง



str = encodeURIComponent(str);



ตอนรับ ไม่ต้องถอด เพราะ php ถอดให้



วิธีอื่นๆ เช่น ใช้ POST แทน GET จะชัวร์กว่า (ปกติผมจะไม่ใช้ GET เลย)



สุดท้าย ลองเปลี่ยนเป็น UTF-8

#1

ขอบคุณค่า แก้ได้แล้ว พิมผิดนี่เอง = ="
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^