Vector Space Model คือ

Vector Space Model แนวคิดมันคืออะไร อ่านหลายที่แล้วก็ยังงงๆ รอผู้รู้ช่วยชี้แจ้งขอบคุณล่วงหน้าาน้าาา
07 ม.ค. 2554 1 4,127

สรุปสั้นๆครับว่า Vector Space Model คือการคำนวณหาค่าความเหมือน หรือ เปรียบเทียบข้อมูล โดยใช้วิธีการคำนวณแบบ cosine ซึ่ง ผลลัพท์ที่ได้ จะมีค่าจาก 0 ถึง 1 ครับยิ่ง ผลลพท์ที่ได้ มีค่าเข้าใกล้ 0 เท่าไร นั่นหมายถึง ข้อมูลที่เปรียบเทียบกัน เหมือนกันมากเท่านั้น (0 หมายถึงข้อมูลเดียวกันเลย)ผมเข้าใจว่าเจ้าของกระทู้คงหมายถึงการทำ search engineตามความคิดผม การคำนวณแบบนี้ เป็นเพียงวิธีหนึ่งที่ SE อาจใช้ และ ใช้ร่วมกับวิธีอื่นๆอีกหลายวิธี ซึ่ง วิธีนี้ คงเหมาะกับการใช้ในการหา เพจใกล้เคียง (จัดกลุ่ม หรือ similar page) หรือ การหา เว็บที่มีเนนื้อหาซ้ำกัน (duplicate content) มากกว่า การค้นหาข้อความครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^