ดึขข้อมูลจากฐานข้อมูลมาใส่ editor ยังไงครับ

แก้ไขข้อมูลไม่ได้ครับ ดึงข้อมูลมาใส่ใน editor ยังไงครับ 

<?php

$sw = new SPAW_Wysiwyg('spaw4' /*name*/,stripslashes($HTTP_POST_VARS['spaw4']) /*value*/,

                       'en' /*language*/, 'mini' /*toolbar mode*/, '' /*theme*/,

                       '350px' /*width*/, '200px' /*height*/);

$sw->show();

?>
03 ม.ค. 2554 1 1,405

ปกติแล้วถ้าสร้างจาก textarea ก็ให้ใส่ข้อมูลลง textarea รอไว้ก่อน ก่อนเรียกใช้ Javascript ครับข้อความใน textarea จะถูกเรียกไปแสดงยัง editor เอง ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^