สอบถามครับ เรื่อง Javascript

คือผม ส่งค่าตัวโดย

onLoad="intotext('<?=$da?>')"ซึ่งค่า $da มันมี tag html อยู่ด้วย จึงทำให้มัน eror

แต่ถ้าส่งค่าเป็น text ธรรม ก็ปกติครับผมต้องแก้ไขโค้ดส่วนไหนบ้างครับคือผมกำลังทำในส่วนแก้ไขข้อมูลข่าวครับ

ขอบคุณครับ
29 ธ.ค. 2553 1 748

ส่งค่าด้วย PHP เข้ารหัสด้วย<?php echo rawurlencode($da)?>ตอนรับ ที่ Javascript ถอดรหัสด้วยval = decodeURIComponent(val);
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^