ใช้ ajax ทำ code ได้แล้ว แต่ click link ได้แค่ครั้งเดียว

สวัสดีครับผมใช้ ajax ลองทำ link ในส่วน login กับ logout member แต่ปัญหาคือ click link ได้ครั้งแรกแค่ครั้งเดียว click อีกครั้งจะไม่ทำงาน

เช่น

click login ได้แล้ว => โชว์ member

click logout ได้แล้ว => กลับมาโชว์ login member

click login อีกครั้ง ไม่ทำงาน เป็นทั้ง Mozilla และ IE(6.0.2)ไม่ทราบว่าต้องแก้ปัญหายังไงครับ

ขอบคุณครับ
24 ธ.ค. 2553 6 1,979

ไม่รู้ว่าทำแบบไหน...ไม่ได้แจ้งมาว่าแต่ ยังมี ie6 อยู่อีกเหรอ
#1

ทำแบบนี้ครับ (ตัดมาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง) ไม่รู้ว่าทำถูกรึเปล่าครับ======

Javascript

======var HttPRequest = false;function doCallAjax() {

    HttPRequest = false;

    if (window.XMLHttpRequest) { // Mozilla, Safari,...

        HttPRequest = new XMLHttpRequest();

        if (HttPRequest.overrideMimeType) {

        HttPRequest.overrideMimeType('text/html');

        }

    } else if (window.ActiveXObject) { // IE

        try {

        HttPRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");

        } catch (e) {

            try {

                 HttPRequest = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");

            } catch (e) {}

        }

    }    if (!HttPRequest) {

     alert('Cannot create XMLHTTP instance');

     return false;

    }

}function memberlogin(action) {

    if (action == 'login')

    {

        var url = '../content/include/memberlogin.php';

        var pmeters = 'txt_username='+document.getElementById("txt_username").value+'&txt_password='+document.getElementById("txt_password").value;

       

        HttPRequest.open('POST',url);        HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

        HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);

        HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");

        HttPRequest.send(pmeters);

    }

    

    if (action == 'logout')

    {

        var url = '../content/include/memberlogin.php';

        var pmeters = 'member_user='+document.getElementById("member_user").value;

       

        HttPRequest.open('POST',url);        HttPRequest.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");

        HttPRequest.setRequestHeader("Content-length", pmeters.length);

        HttPRequest.setRequestHeader("Connection", "close");

        HttPRequest.send(pmeters);

    }

    

    HttPRequest.onreadystatechange = function()

    {        if(HttPRequest.readyState == 3)  // Loading Request

        {

            document.getElementById("member").innerHTML = "Now is Loading...";

        }        if(HttPRequest.readyState == 4) // Return Request

        {

            document.getElementById("member").innerHTML = HttPRequest.responseText;

        }

       

    }

}

=======

memberlogin.php

=======<?

session_start();/*

echo "user = " . $_POST["txt_username"] . "<br />";

echo "pass = " . $_POST["txt_password"] . "<br />";

*/
include("../include/connect_db.php");if ($_POST["txt_username"] != '' and $_POST["txt_password"] != '')

{

    $strSQL = "SELECT * ";

    $strSQL .= "FROM member ";

    $strSQL .= "Where username='" . $_POST["txt_username"] . "' and password='" . $_POST["txt_password"] . "'";    $db_query = mysql_query($strSQL) or die ("Error = [$strSQL] <b>" . mysql_error() . "</b>");

    $db_result = mysql_fetch_array($db_query);    if ($db_result)

    {

        $_SESSION["member_user"] = $db_result['username'];

        $_SESSION["member_firstname"] = $db_result['firstname'];

        $_SESSION["member_lastname"] = $db_result['lastname'];

    ?>


        <div style="padding: 4px 0px 0px 18px;float:left"><img src="images/member.png" alt="Member"></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 5px;float:left" class="txt1" style="font-weight:normal;">สวัสดี คุณ<?=$_SESSION["member_firstname"] . '&nbsp&nbsp;' . $_SESSION["member_lastname"]?></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 12px;float:left" class="txt1">ล็อคอินครั้งสุดท้าย <?=$_SESSION["lastlogin"]?></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 14px;float:left"><a href="#" title="Profile" class="link1">Profile</a></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="#" title="Logout" class="link1" onClick="JavaScript:memberlogin('logout');">Logout</a></div>

        <div><input type="hidden" value="<?=$_SESSION['member_user']?>" id="member_user"></div>

    <?

    }

}

else

{

session_unset();

session_destroy();

mysql_close($db_connect);

?>


    <div style="padding: 4px 0px 0px 18px;float:left"><img src="images/member.png" alt="Member"></div>

    <div style="padding: 7px 0px 0px 5px;float:left" class="txt1">Username</div>

    <div style="padding: 4px 0px 0px 3px;float:left"><input type="textbox" value="" class="textbox1" id="txt_username" name="txt_username"></div>

    <div style="padding: 7px 0px 0px 12px;float:left" class="txt1">Password</div>

    <div style="padding: 4px 0px 0px 3px;float:left"><input type="password" value="" class="textbox1" id="txt_password" name="txt_password"></div>

    <div style="padding: 7px 0px 0px 14px;float:left"><a href="#" title="Login" class="link1" onClick="JavaScript:memberlogin();">Login</a></div>

    <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="#" title="Forgot Password" class="link1" onClick="JavaScript:forgotpassword('forgotpassword',205,140);">Forgot Password?</a></div>

    <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="Register.php" title="Register" class="link1"><font color="#262626">[</font>Register<font color="#262626">]</font></a></div>

<?

}

?>


=============

member_content.php

=============

<body onload="javascript:doCallAjax();">

<div id="member">

    <?

    if ($_SESSION["member_user"] == '')

    {

    ?>


        <div style="padding: 4px 0px 0px 18px;float:left"><img src="images/member.png" alt="Member"></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 5px;float:left" class="txt1">Username</div>

        <div style="padding: 4px 0px 0px 3px;float:left"><input type="textbox" value="" class="textbox1" id="txt_username" name="txt_username"></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 12px;float:left" class="txt1">Password</div>

        <div style="padding: 4px 0px 0px 3px;float:left"><input type="password" value="" class="textbox1" id="txt_password" name="txt_password"></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 14px;float:left"><a href="#" title="Login" class="link1" onClick="JavaScript:memberlogin('login');">Login</a></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="#" title="Forgot Password" class="link1" onClick="JavaScript:forgotpassword('forgotpassword',205,140);">Forgot Password?</a></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="Register.php" title="Register" class="link1"><font color="#262626">[</font>Register<font color="#262626">]</font></a></div>

    <?

    }

    else

    {

    ?>


        <div style="padding: 4px 0px 0px 18px;float:left"><img src="images/member.png" alt="Member"></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 5px;float:left" class="txt1" style="font-weight:normal;">สวัสดี คุณ<?=$_SESSION["member_firstname"] . '&nbsp&nbsp;' . $_SESSION["member_lastname"]?></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 12px;float:left" class="txt1">ล็อคอินครั้งสุดท้าย <?=$_SESSION["lastlogin"]?></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 14px;float:left"><a href="#" title="Profile" class="link1">Profile</a></div>

        <div style="padding: 7px 0px 0px 24px;float:left"><a href="#" title="Logout" class="link1" onClick="JavaScript:memberlogin('logout');">Logout</a></div>

        <div><input type="hidden" value="<?=$_SESSION['member_user']?>" id="member_user"></div>

       

    <?

    }

    ?>


</div>
#2

ปัญหาทำนองนี้ มีมาถามกันวันเว้นวัน เลยทีเดียว...เรื่องของเรื่องคือ Javascript จะไม่ทำงานในหน้าที่ถูก Ajax เรียกรายละเอียด และการแก้ไข แนะนำให้อ่านบทความบนเว็บประกอบครับ
#3

สวัสดีครับ คุณ gOragodตามบทความ "การใช้งาน Javascript ในหน้าที่ถูก Ajax เรียก"แต่ Script ของผมถูกโหลดโดย <script type="text/javascript" src="/js/js.js"></script>  ตรง <head> แล้วครับ onclick ก็เรียก Function ที่อยู่ในนั้นทั้งหมดก็ยังไม่ได้ลองย้าย function memberlogin(action) ออกมาก็ไม่ได้อีกครับ
#4

onclick="memberlogin('login')"onclick="memberlogin('logout')"ลองตรวจดูครับ
#5

สวัสดีครับทำได้แล้วครับ น่าจะเป็นเพราะลืมใส่คำว่า 'logout' ไว้ในไฟล์ที่ ajax เรียกครับ (แต่จำได้ว่า copy มา paste ทั้งดุ้นแล้วนี่)

ขอบคุณครับ
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^