สอบถามด่วนคะ

ไม่มีระบบ อัพโหลดไฟล์ เช่น ไฟล์ word  excel  pdf  หรอคะ
20 ธ.ค. 2553 6 1,109

อัปโหลด ก็ใช้ฟอร์มธรรมดาครับ สามารถอัปโหลดไฟล์ได้ทุกชนิด
#1

คือ ประมาณว่า มีคนสมัครสมาชิกเข้ามาแล้ว ก็เข้ามาอัพโหลดไฟล์งาน ที่เป็นพวก ไฟล์ word  excel  pdf  เป็นต้นคะ  แต่ว่าไม่มีที่ให้อัพโหลด  เหมือน  รูปภาพอัพโหลด แล้ว เลือกไฟล์ ทำไม อัพโหลดได้เฉพาะ ไฟล์ jpg,gif,png เท่านั้นคะอยากให้อธิบายให้ด้วยนะคะ ขอบคุณคะ
#2

ก็เปลี่ยนจาก mime type  jpg,gif,png เป็น doc, xls,pdf สิครับ
#3

file type

MIME type

ai

application/postscript

aif

audio/x-aiff

aifc

audio/x-aiff

aiff

audio/x-aiff

asc

text/plain

atom

application/atom+xml

au

audio/basic

avi

video/x-msvideo

bcpio

application/x-bcpio

bin

application/octet-stream

bmp

image/bmp

cdf

application/x-netcdf

cgm

image/cgm

class

application/octet-stream

cpio

application/x-cpio

cpt

application/mac-compactpro

csh

application/x-csh

css

text/css

dcr

application/x-director

dif

video/x-dv

dir

application/x-director

djv

image/vnd.djvu

djvu

image/vnd.djvu

dll

application/octet-stream

dmg

application/octet-stream

dms

application/octet-stream

doc

application/msword

dtd

application/xml-dtd

dv

video/x-dv

dvi

application/x-dvi

dxr

application/x-director

eps

application/postscript

etx

text/x-setext

exe

application/octet-stream

ez

application/andrew-inset

gif

image/gif

gram

application/srgs

grxml

application/srgs+xml

gtar

application/x-gtar

hdf

application/x-hdf

hqx

application/mac-binhex40

htm

text/html

html

text/html

ice

x-conference/x-cooltalk

ico

image/x-icon

ics

text/calendar

ief

image/ief

ifb

text/calendar

iges

model/iges

igs

model/iges

jnlp

application/x-java-jnlp-file

jp2

image/jp2

jpe

image/jpeg

jpeg

image/jpeg

jpg

image/jpeg

js

application/x-javascript

kar

audio/midi

latex

application/x-latex

lha

application/octet-stream

lzh

application/octet-stream

m3u

audio/x-mpegurl

m4a

audio/mp4a-latm

m4b

audio/mp4a-latm

m4p

audio/mp4a-latm

m4u

video/vnd.mpegurl

m4v

video/x-m4v

mac

image/x-macpaint

man

application/x-troff-man

mathml

application/mathml+xml

me

application/x-troff-me

mesh

model/mesh

mid

audio/midi

midi

audio/midi

mif

application/vnd.mif

mov

video/quicktime

movie

video/x-sgi-movie

mp2

audio/mpeg

mp3

audio/mpeg

mp4

video/mp4

mpe

video/mpeg

mpeg

video/mpeg

mpg

video/mpeg

mpga

audio/mpeg

ms

application/x-troff-ms

msh

model/mesh

mxu

video/vnd.mpegurl

nc

application/x-netcdf

oda

application/oda

ogg

application/ogg

pbm

image/x-portable-bitmap

pct

image/pict

pdb

chemical/x-pdb

pdf

application/pdf

pgm

image/x-portable-graymap

pgn

application/x-chess-pgn

pic

image/pict

pict

image/pict

png

image/png

pnm

image/x-portable-anymap

pnt

image/x-macpaint

pntg

image/x-macpaint

ppm

image/x-portable-pixmap

ppt

application/vnd.ms-powerpoint

ps

application/postscript

qt

video/quicktime

qti

image/x-quicktime

qtif

image/x-quicktime

ra

audio/x-pn-realaudio

ram

audio/x-pn-realaudio

ras

image/x-cmu-raster

rdf

application/rdf+xml

rgb

image/x-rgb

rm

application/vnd.rn-realmedia

roff

application/x-troff

rtf

text/rtf

rtx

text/richtext

sgm

text/sgml

sgml

text/sgml

sh

application/x-sh

shar

application/x-shar

silo

model/mesh

sit

application/x-stuffit

skd

application/x-koan

skm

application/x-koan

skp

application/x-koan

skt

application/x-koan

smi

application/smil

smil

application/smil

snd

audio/basic

so

application/octet-stream

spl

application/x-futuresplash

src

application/x-wais-source

sv4cpio

application/x-sv4cpio

sv4crc

application/x-sv4crc

svg

image/svg+xml

swf

application/x-shockwave-flash

t

application/x-troff

tar

application/x-tar

tcl

application/x-tcl

tex

application/x-tex

texi

application/x-texinfo

texinfo

application/x-texinfo

tif

image/tiff

tiff

image/tiff

tr

application/x-troff

tsv

text/tab-separated-values

txt

text/plain

ustar

application/x-ustar

vcd

application/x-cdlink

vrml

model/vrml

vxml

application/voicexml+xml

wav

audio/x-wav

wbmp

image/vnd.wap.wbmp

wbmxl

application/vnd.wap.wbxml

wml

text/vnd.wap.wml

wmlc

application/vnd.wap.wmlc

wmls

text/vnd.wap.wmlscript

wmlsc

application/vnd.wap.wmlscriptc

wrl

model/vrml

xbm

image/x-xbitmap

xht

application/xhtml+xml

xhtml

application/xhtml+xml

xls

application/vnd.ms-excel

xml

application/xml

xpm

image/x-xpixmap

xsl

application/xml

xslt

application/xslt+xml

xul

application/vnd.mozilla.xul+xml

xwd

image/x-xwindowdump

xyz

chemical/x-xyz

zip

application/zip

#4

รบกวนช่วยบอกวิธีเข้าไปเปลี่ยน ด้วยนะคะ ขอบคุณอีกทีคะ
#5

ปกติแล้วก็เขียนฟอร์มอัปโหลดไปตามปกติครับ คิดว่าน่าจะเขียนเป็น (ถ้าเขียนไม่เป็น แนะนำให้ศึกษาก่อน)การเลือก ชนิดของไฟล์อัปโหลด สามารถทำได้หลายวิธีครับ มี 2 วิธีหลักๆที่นิยมกัน1.ตรวจสอบจาก mime ซึ่งเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด ซึ่งค่า mime จะมีค่าดังตารางด้านบน การตรวจสอบสามารถตรวจได้จาก$_FILES['input_name']['mime']2.ตรวจสอบจากส่วนขยายของไฟล์ โดยการแยกเอาข้อความหลัง จุด ของชื่อไฟล์มาตรวจสอบ$ext = end(explode('.', $_FILES['input_name']['name']));การตรวจสอบก็ใช้ if ตรวจที่ PHP ที่ไฟล์อัปโหลดครับตัวอย่างฟอร์มอัปโหลด สามารถหาได้ทั่วไปครับ ที่ไหนมีฟอร์ม ก็มักจะหาตัวอย่างเหล่านี้ได้ไม่ยาก (บนเว็บนี้ก็น่าจะมี)
#6
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^