ช่วยหน่อยครับ ติดปัญหา

คิดปัญหาเรื่อง Javascript ไม่รัน หลังจากใช้ Ajax เรียกครับ
<div id="login">


    <form id="loginForm">


      <div class="fieldTitle">ชื่อ:</div>


      <input type="text" class="fieldEntry" id="username">


      <div class="fieldTitle">รหัสผ่าน:</div>


      <input type="password" class="fieldEntry" id="password">


      <div style="text-align: center">


        <input type="button" id="test" name="test" value="เข้าระบบ">


<script>


 


var doClick = function() {


     var sUsername = document.getElementById("username").value;


     var sPassword = document.getElementById("password").value;


      


      if (sUsername == "" || sPassword == "") {


        alert("คุณยังไม่ได้พิมพ์ชื่อหรือรหัสผ่าน");


        return;


      }


 


      postDataReturnText("http://localhost/c2c/login.php", "name=" + sUsername + "&pass=" + sPassword, loginsendDataCallback);


      


      var promptDiv = document.getElementById("promptDiv");


      promptDiv.style.color = "black";


      promptDiv.innerHTML = "กำลังตรวจสอบ...";


    }


 


    function loginsendDataCallback(data) {


      var respArray = data.split('|');


      var respStatus = respArray[0].toLowerCase();


      var respMessage = respArray[1];


 


      var promptDiv = document.getElementById("promptDiv");


 


      if (respStatus == " success")


      {


promptDiv.style.color = "green";


          promptDiv.innerHTML = "ล็อกอินสำเร็จ กำลังจะเข้าสู่เพจ " + respMessage;


          getData('http://localhost/c2c/index.php');


 //setTimeout("redirectTo('" + respMessage + "')", 2000);


      }


 else {


promptDiv.style.color = "red";


          promptDiv.innerHTML = respStatus + "  -  " + respMessage;


 }


    }


 


    function keyup(e) {


      if (!e) {


        e = window.event;


      }


      if (e.keyCode == 13) {


        login();


      }


    }


 


    document.onkeyup = keyup;


 


alert('xxx');


$G('test').addEvent('click', doClick);


</script>


      </div>


      <div id="promptDiv"></div>


    </form>


  </div>

20 ธ.ค. 2553 1 1,218

Javascript ไม่สามารถทำงานได้ในหน้าที่ถูก Ajax เรียกครับลองหาบทความบนเว็บอ่านประกอบนะครับให้เอาฟังก์ชั่นต่างๆทั้งหมดออกไว้ที่ Javascript หลักครับ ถึงจะใช้งานได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^