อยากได้โค๊ด วัน เดือนปี ที่เป็น listbox สำหรับใช้ดึงออกมาอะครับ

ใครพอมีบ้างครับรบกวนหน่อยครับผม
30 พ.ย. 2553 3 6,901

<?php

echo '<select name="date">';

for($i = 1 ; $i <= 31 ; $i++){

echo '<option value="'.$i.'">วันที่ '.$i.'</option>';

}

echo '</select>';

echo '<select name="month">';

$months = array('','มค.', 'กพ.', 'มีค.', 'เมย.', 'พค.', 'มิย.', 'กค.', 'สค.', 'กย.', 'ตค.', 'พย.', 'ธค.');

for($i = 1; $i <= 12; $i++){

echo '<option value="'.$i.'">เดือน '.$months[$i].'</option>';

}

echo '</select>';

echo '<select name="year">';

for($i = 2500; $i <= 2600 ; $i++){

echo '<option value="'.$i.'">พศ.'.$i.'</option>';

}

echo '</select>';

?>
#1

ขอบคุณมากๆครับ
#2


ขอบคูณมากครับ


#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^