รบกวนดูโค๊ดเช็คค่าจากselct/listให้หน่อยครับมันมองเป็นคาว่างตลอด

คือผมต้องการเช็คค่าของinput แล้วก็select ก่อนที่จะทำการsubmitอะครับ ค่าของinput เช็คได้ แต่ค่าของ select/list เช็คไม่ได้อะครับ ไมรู้เกี่ยวกับการที่ดึงข้อมูลมาจากsqlหรือป่าวอะครับ รบกวนหน่อยนะครับพรุ่งจะเอาไปสมัครงาน smileyfunction chkval(){

    var line =parseInt(document.getElementById("hdline").value);

    for(var i=0;i<line;i++){

            if(document.getElementById("s"+line).value=="0"){

            alert(line);

            return false;

            }

            else{

                return true;

                }

        }

}

<?php

include('connect.php');

$sql="select*from product where type=1";

$result=mysql_query($sql);

$result2=mysql_query($sql);

$result3=mysql_query($sql);

$result4=mysql_query($sql);

$result5=mysql_query($sql);

$rows=mysql_num_rows($result);?>


<form name="frmmain" method="post" action="t1.php" enctype="multipart/form-data" onsubmit="return chkval()">

<table align="center" width="445" border="1" id="tbExp" class="table">

 <tr>

    <td colspan="3"><div align="center">แบบฟร์อมเบิกอุปกรณ์</div></td>

    

  </tr>

   <tr>

    <td ><div align="center">ชื่อผู้เบิก<input name="name" type="text" id="user" /></div></td>

     <td colspan="2"><div align="center">แผนก<input name="section" type="text" /></div></td>

  </tr>

  <tr>

   

     <th colspan="3"><div align="center">รายการอุปกรณ์</div></th>

  </tr>

  <tr>

    <td><div align="center">ลำดับ</div></td>

    <td><div align="center">จำนวน</div></td>

    <td><div align="center">อุปกรณ์</div></td>  

  </tr>

 

    <tr id="st1">

    <td><div align="center">1</div></td>

    <td><div align="center"><input type="text" name="p[0]" id="p1" onkeypress="check_number(event)"></div></td>

    <td><div align="center"><select name="data[0]"><option value="0" id="s1" ></option>

    <?

    while($ar=mysql_fetch_array($result)){

        $data=$ar['name'];

        ?>


        <option value="<?=$data?>"><?=$data?></option>

        <? }

    ?>
</select></div></td> 

  </tr>

  <tr id="st2">

    <td><div align="center">2</div></td>

    <td><div align="center"><input type="text" name="p[1]" id="p2" onkeypress="check_number(event)"></div></td>

    <td><div align="center"><select name="data[1]"><option value="0" id="s2"></option>

        <?

    while($ar2=mysql_fetch_array($result2)){

        $data2=$ar2['name'];

        ?>


        <option value="<?=$data2?>"><?=$data2?></option>

        <? }

    ?>


    </select></div></td>  

  </tr>

  <tr id="st3">

    <td><div align="center">3</div></td>

    <td><div align="center"><input type="text" name="p[2]" id="p3" onkeypress="check_number(event)"></div></td>

    <td><div align="center"><select name="data[2]"><option value="0" id="s3"></option>

    <?

    while($ar3=mysql_fetch_array($result3)){

        $data3=$ar3['name'];

        ?>


        <option value="<?=$data3?>"><?=$data3?></option>

        <? }

    ?>


    </select></div></td>  

  </tr>

  <tr id="st4">

    <td><div align="center">4</div></td>

    <td><div align="center"><input type="text" name="p[3]" id="p4" onkeypress="check_number(event)"></div></td>

    <td><div align="center"><select name="data[3]"><option value="0" id="s4"></option>

    <?

    while($ar4=mysql_fetch_array($result4)){

        $data4=$ar4['name'];

        ?>


        <option value="<?=$data4?>"><?=$data4?></option>

        <? }

    ?>


    </select></div></td>  

  </tr>

  <tr id="st5">

    <td><div align="center">5</div></td>

    <td><div align="center"><input type="text" name="p[4]" id="p5" onkeypress="check_number(event)"></div></td>

    <td><div align="center"><select name="data[4]"><option value="0" id="s5"></option>

    <?

    while($ar5=mysql_fetch_array($result5)){

        $data5=$ar5['name'];

        ?>


        <option value="<?=$data5?>"><?=$data5?></option>

        <? }

    ?>


    </select></div></td>  

  </tr>

  <tr>

    <td colspan="3"><div align="center"><textarea name="txtare" cols="60" rows="2"></textarea></div></td>

    

  </tr>

  <tr>

  <td colspan="2"><div align="center"><input name="btnAdd" type="submit"  value="ส่งใบเบิก" ></div></td>

  <td align="right" width="80"><input name="btnAdd" type="button" id="btnAdd" value="เพิ่มรายการ" onClick="showrow();"></td>    

  </tr>

</table>

<input type="hidden" name="hdline" id="hdline" value="1"></form>
28 พ.ย. 2553 2 986

ถามเองตอบเอง ขอโทษด้วยครับ ตกม้าตายสะงั้น .ใส่idผิดที่
#1

555+ เป็นเหมือนกัน
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^