อยากได้ตัวอย่างโค้ดแบ่งหน้าแบบเว็บนี้ครับ

อยากได้ตัวอย่างโค้ดแบ่งหน้าแบบเว็บนี้ครับ
ตามนี้เลยครับ  ผมอยากได้แนวคิด jump to page  ขอบคุณครับ

14 พ.ย. 2553 1 1,157

ไม่มีอะไรเลยครับแค่ฟอร์มอันหนึ่งเท่านั้น1.สร้างฟอร์มโดยกำหนด action ให้มี URL เหมือน URL ของตัวแบ่งหน้า และ ใช้ method GET ครับ

2.มี input โดยทั่วไปก็ใช้ name เป็น page ครับ (กำหนดให้เหมือนกับหมายเลขหน้าที่ใช้ในตัวแบ่งหน้า)หลักการของมันก็แค่สร้างฟอร์ใเลียนแบบลิงค์แบ่งหน้าครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^