m= RewriteRule * , * #92; html$ detail php subject= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ tarvel= แบบนี้ครับมันทำงานแค่คำสั่งเดียวคือ ตัวนี้ครับ category php cate= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ m= แล้วก็พวกคำสั่งต่างๆที่อยู่ด้านหลัง คำสั่ง เช่น [L,QSA] [L] อะไรพวกนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์ ขอบคุณครับ"> m= RewriteRule * , * #92; html$ detail php subject= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ tarvel= แบบนี้ครับมันทำงานแค่คำสั่งเดียวคือ ตัวนี้ครับ category php cate= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ m= แล้วก็พวกคำสั่งต่างๆที่อยู่ด้านหลัง คำสั่ง เช่น [L,QSA] [L] อะไรพวกนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์ ขอบคุณครับ"> &m=\r\n\r\n\tRewriteRule (.*),(.*)\.html$ detail.php?subject= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ &tarvel=\r\n\t\r\n\t\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e31\u0e19\u0e17\u0e33\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e04\u0e37\u0e2d \u0e15\u0e31\u0e27\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a category.php?cate= รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ &m=\r\n\t\r\n\t\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e46\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19 [L,QSA] [L] \u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e17\u0e33\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c\r\n\t\r\n\t\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\r\n","dateCreated":"2010-11-10T12:13:13+0700","answerCount":2,"upvoteCount":993,"author":{"@type":"Person","name":"cpuhost"},"suggestedAnswer":[{"@type":"Answer","text":"\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e40\u0e07\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e02\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\r\n\r\n\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e33\u0e2a\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e40\u0e15\u0e34\u0e21\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e18\u0e34\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e04\u0e07\u0e22\u0e32\u0e27\u0e40\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e21\u0e35\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e15\u0e31\u0e27 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e14\u0e39\u0e43\u0e19 documnt \u0e02\u0e2d\u0e07 mod_rewrite \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2010-11-10T12:41:39+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e02\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e13\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e2b\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e40\u0e23\u0e32 ^ ^\r\n\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e25\u0e31\u0e01\u0e29\u0e13\u0e4c\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e25\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e1c\u0e21\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e28\u0e36\u0e01\u0e29\u0e32\u0e14\u0e39\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2010-11-10T13:39:31+0700","author":{"@type":"Person","name":"cpuhost"}}]}]

รบกวนชี้แนะ .htaccess ด้วยครับ

อาจารย์ครับผมยัง งงอยู่ว่าถ้าทำคำสั่งเหมือนกันแต่คนละ link ทำไมมันทำงานแค่อันเดียวครับ
RewriteRule (.*),(.*)\.html$ category.php?cate=&m=


RewriteRule (.*),(.*)\.html$ detail.php?subject=&tarvel=แบบนี้ครับมันทำงานแค่คำสั่งเดียวคือ ตัวนี้ครับ category.php?cate=&m=แล้วก็พวกคำสั่งต่างๆที่อยู่ด้านหลัง คำสั่ง เช่น [L,QSA] [L] อะไรพวกนี้เอาไว้ทำอะไรครับอาจารย์ขอบคุณครับ

10 พ.ย. 2553 2 993

ถูกต้องครับ เพราะแน่นอน มันต้องเข้าเงื่อนไขแรกเสมอส่วนคำสั่งที่ต่อท้าย เป็นคำสั้งเพิ่มเติมครับ อธิบายคงยาวเพาะมีหลายตัว ลองหาดูใน documnt ของ mod_rewrite ครับ
#1

ขอบคุณครับ หาต่อไปอีกแล้วเรา ^ ^

ตอนนี้ใช้สัญลักษณ์ใหม่ละครับไม่ให้เหมือนกัน ได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไงตัวเสริมมันอยู่ เดียวผมลองหาศึกษาดูก่อนนะครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^