ตัดคำหยาบ

ขอสอบถามหน่อยคะพอดีจะตัดคำหยาบคายคะแต่เป็นการส่งค่ามาจาก textarea พอกด  submit  เพื่อ insert  ข้อมูลมันแสดง error Fatal error: Cannot redeclare checkrude()

หมายความว่าอย่างไรคะ

แต่ถ้าเป็นการส่งค่าแบบด้านล่างจะไม่แสดง error<?

function CheckRude( $temp )

{

     $wordrude = array( "เหี้ย","มึง","xxx","xxx","fuck","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","ควย","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx","xxx" ) ; //คำหยาบ

     $wordchange = "<font class=\"red\">xxx</font>"; //ข้อความที่ต้องการให้เปลี่ยนเป็น     for ( $i = 0 ; $i < sizeof( $wordrude ) ; $i++ )

     {

          $temp = eregi_replace("$wordrude[$i]","$wordchange","$temp");

     };

    

     return $temp;

 }

?>
<?

$txt="สวัสดีไอ้มึง";

echo CheckRude( $txt );?>
ผลที่ได้

สวัสดีไอ้XXX
03 พ.ย. 2553 3 1,243


error Fatal error: 


Cannot redeclare checkrude()


ไม่สามารถ  ประกาศอีกครั้ง ฟังก์ชัน checkrude()


 


ผิดพลาด เนื่องจากไม่สามารถประกาศ ฟังก์ชัน checkrude() ซ้ำ


 


หมายถึง หน้านั้น มีฟังก์ชัน checkrude() ซ้ำ อาจจะอยู่กับไฟล์ที่ include


ตัวอย่าง ลองทำดู


<?php


function a(){


echo "test";


}


function a(){


echo "test";


}


?>


มันจะแสดง มันแสดง error Fatal error: Cannot redeclare a()


 


ถ้าผิด ขออภัยน่ะที่นี้

#1

คำตอบถูกต้องแล้วครับ เราไม่สามารถสรเางฟังก์ชั่น ชื่อเดียวกันมากกว่า 1 ครั้งได้ครับถ้าจำเป็น ให้เปลี่ยนชื่อฟังก์ชั่นที่สร้างใหม่เป็นชื่ออื่นครับ
#2

ได้แล้วขอบคุณมากคะสำหรับคำแนะนำ
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^