อักขระพิเศษลง Mysql

อักขระพิเศษลง Mysql เราจะจัดการอย่างไรครับ

และโดยทั่วไป เค้ามีวิธีการทำอย่างไร เพื่อป้องกันอักขระเหล่านี้ครับ
19 ต.ค. 2553 2 2,201

น่าจะใช้ php htmlspecialchars();
#1

ไม่รู้ว่าหมายถึงตัวอักษรอะไร แต่โดยปกติ จะนิยมเก็บ ข้อมูลดิบ บน mysql เพื่อการแก้ไขในภายหลังจะทำได้ง่ายกว่า และ แปลงผลลัพท์เป็นตัวอักษร ปกติ ที่สามารถแสดงผลได้ ขณะแสดงเท่านั้น เช่น" ปกติเราจะใช้ฟังกชั่น addslashes() เืพื่อแปลงเป็น \"ตัวอักษรขึ้นบรรทัดใหม่ \r\n มักเ็ก็บในรูปแบบเดิม แต่แปลงเป็น <br /> ขณะแสดงผลตัวอักษร HTML เช่น &gt; มักเ็ก็บและแสดงผลในรูปแบบเดิม ถ้าแสดงผลใน div ตามปกติ เนื่องจากมันจะแสดงผลได้ถูกต้อง แต่หากนำไปใส่ input จะต้องถูกแปลงเป็น <

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^