ขอสอบถามเรื่อง เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล แบบ ajax หน่อยครับ

ขอสอบถามเรื่อง เลือก จังหวัด อำเภอ ตำบล แบบ ajax หน่อยครับ
พอดีผมลองโหลดไปใช้งานดูแล้ว ใช้งานได้ดีครับผม

แต่ติดปัญหาตอนสมาชิก จะมาแก้ไขข้อมูลส่วนตัว แล้วตรง จังหวัด อำเภอ ตำบล 

เราจะเขียนให้มันดึงข้อมูลยังไงครับบทความนี้ http://www.goragod.com/knowledge/2/Combobox....html?q=Combobox+%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81+%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94+%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD+%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5+%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B9%84%E0%B8%8217 ต.ค. 2553 1 1,723

http://www.goragod.com/...knowledge&id=618ลองทดสอบตัวอย่างดูครับ จากตัวอย่าง เมื่อเราทำการ submt จะมีค่าตำบล อำเภอ จังหวัด ส่งไป ให้เรารับค่านั้น แล้วนำไปใส่ให้กับ select ทั้ง 3 ตัวในตอนแรก โค้ดจะทำการดีงค่าที่เกี่ยวข้องมาแสดงผลให้เองครับลอง view source ของตัวอย่างดูครับ หลังจาก submit แล้ว ให้สังเกตุที่ select ทั้ง 3 ตัว ซึ่งค่าที่ select ทั้ง 3 ตัว จะมี id ของ ตำบล อำเภอ จังหวัด กรอกอยู่ ในทางปฏิบัติ เมื่อแก้ไขข้อมูลสมาชิก ค่านี้จะได้จาก ฐานข้อมูลครับที่สำคัญคือ ฐานข้อมูลต้องเก็บ id ไว้ครับ ถึงจะทำแบบนั้นได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^