ขอถามเกี่ยวกับการเข้ารหัส password ใน .htpasswd ครับ

คือว่าต้องการจะเข้าหรัส password ใน .htpasswd เป็บแบบ md5 จะต้องทำอย่างไรครับ ขอตัวอย่างด้วยครับขอบคุณมากๆครับ
16 ต.ค. 2553 3 1,673

ไม่เข้าใจคำถาม ว่าจะทำที่ำไหน ถ้าหมายถึงทำด้วย PHP ก็ใช้ฟังก์ชั่น md5() ได้ครับ
#1

ผมหมายถึงการควบคุมการเข้าถึงไฟล์ ของ Apache ครับใน .htaccessAuthType Basic

AuthName "Admin"

AuthUserFile /home/public_html/admin/.htpasswd

Require valid-user

ใน .htpasswdadmin:cGhg/8u3.w9r2คือมันเข้ารหัส password แบบไหนไม่รู้(น่าจะเป็น DES ครับ ไม่แน่ใจ) แล้วเราต้องการเข้ารหัสแบบ md5 อ่ะครับ

ถ้าเอา password ของ md5 มาใส่เลยจะได้รึเปล่า หรือต้องกำหนดตรงไหนเพิ่มเติมเพิ่อให้ใช้แบบ md5 ได้

หรือมีวิธีไหนที่ใช้แทนกันได้ครับ
#2

ถ้าต้องการสร้างรหัสผ่าน สำหรับป้องกันไดเร็คทอรี่ ปกติแล้ว เราจะเรียกใช้โปรแกรมภายนอกครับ ซึ่งอาจเรียกใช้โดย PHP ได้ครับ เช่น ไฟล์ htpasswd.exe ซึ่งต้องหาดูที่ server ละครับ ว่าไฟล์นี้อยู่ที่ใดผมยกตัวอย่างฟังก์ชั่นการสร้างรหัสผ่านของ XAMPP นะครับ    function htaccess($xauser, $xapasswd) {

        global $xamppdirconfig;

        global $xapasswdtxtdir;

        global $htpasswddir;

        global $htpasswddirectory;

        global $htxampp;

        global $xapfile;

        list($partwampp, $directorwampp) = preg_split('|\\\security\\\htdocs|', dirname(__FILE__));

        $htaccess = ".htaccess";

        $xapasswdtxt = "xamppdirpasswd.txt";

        $htpasswd = "xampp.users";

        $xapasswdtxtdir = $partwampp."\security\\".$xapasswdtxt;

        $curspcript = $_SERVER["SCRIPT_FILENAME"];

        $htxampp = $partwampp."\htdocs\\xampp\\".$htaccess;

        $htpasswdexe = $partwampp."\apache\\bin\\htpasswd.exe";

        if (file_exists($htpasswdexe)) {

            $htpasswddir = "\"".$partwampp."\security\\".$htpasswd."\"";

            $htpasswddirectory = $partwampp."\security\\".$htpasswd;

            $dir = $partwampp."\security\\";

            if (!file_exists($dir)) {

                mkdir($dir);

            }

            $datei = fopen($htxampp, 'w+');

            $insert = "AuthName \"xampp user\"\r\nAuthType Basic\r\nAuthUserFile $htpasswddir\r\nrequire valid-user";

            fputs($datei,$insert);

            fclose($datei);


            $curdir=getcwd();

            chdir($partwampp."\security"); // Fix by Wiedmann

            $htpassrealm = "start /b \"\" \"$htpasswdexe\" -c -m -b .\\xampp.users $xauser $xapasswd";

            $handle = popen($htpassrealm, 'w');

            pclose($handle);

            chdir($curdir);

            if ($xapfile=="yes")    {

                $datei = fopen($xapasswdtxtdir, 'w+');

                $put = "XAMPP user = $xauser\r\nXAMPP password = $xapasswd";

                fputs($datei, $put);

                fclose($datei);

            }

            $hdir = $dir.'htdocs\\';

            copy($htxampp, $dir.'htdocs\\.htaccess');

            $xamppdirconfig = "ok";

        } else {

            $xamppdirconfig = "notok";

        }

    }

#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^