ใครก็ได้ครับช่วยสอนแปลง Code Jquery ตัวนี้ให้มันใช้ได้จริงทีครับ

เป็นระบบโหวตแบบ Youtube อะครับไปหามาเวบนอกมา คือผมมาดัดแปลงมั่วแล้วใช้ไม่ได้ครับ  คือผมอยากรู้แก้ตรงไหนจะสามารถนำมาใช้ได้จริงครับ

index.php<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">

<head>

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />

<title>WebSpeaks.in</title><script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script><script language="javascript">

$(document).ready(function()

{

    var postData=0;

    var topicID="";

    $('#btns #voteup').click(function()

    {

        postData=1;

        topicID=$('#btns').attr('topicID');

        voteIt();

    });

    $('#btns #votedown').click(function()

    {

        postData=2;

        topicID=$('#btns').attr('topicID');

        voteIt();

    });    function voteIt()

    {

        $("#votebox").slideDown("slow");

        $("#loading").fadeIn("slow");

        if(postData!=0)

        {

             $.ajax

                ({

                    type: "POST",

                    url: "voteit.php",

                    data: "action="+ postData + "&topicID=" + topicID,

                    cache: false,

                    success: function(html)

                    {

                        $("#loading").fadeOut("slow");

                        $("#content").html(html);

                    }

                });

        }

    }

    $(".close").click(function()

    {

    $("#votebox").slideUp("slow");

    });

});

</script>


<style>body

{

    font-family:Arial, Helvetica, sans-serif;

    font-size:13px;

}

#votebox

{

    border:solid 1px #dedede;

    display:none;

    padding:15px;

    width:700px;

    -moz-border-radius: 6px;

    -webkit-border-radius: 6px;

}

.close

{

    color:#333

    -moz-border-radius: 4px;

    -webkit-border-radius: 4px;

}#greebar

{

float:left;

background-color:#aada37;

border:solid 1px #698a14;

width:0px;

height:12px;

}

#redbar

{

float:left;

background-color:#cf362f;

border:solid 1px #881811;

width:0px;

height:12px;

}#loading

{

display:none;

font-size:10px;

color:#666666;

}

#close

{

float:right; font-weight:bold; padding:3px 5px 3px 5px; border:solid 1px #333;

-moz-border-radius: 6px;

-webkit-border-radius: 6px;

}#btns{

margin-bottom:40px;

padding-bottom:10px;

}

#voteup{

float:left;

margin:5px;

}

#votedown{

float:left;

margin:5px;

}

a img{

border:0px;

}

</style>


</head><body><div style="margin:50px">    <div id="btns" topicID='1'>

        <div><a href='javascript:void(0)' alt='VoteUp' title='Vote Up' id='voteup'><img src='likebig.png'></a></div>

        <div><a href='javascript:void(0)' alt='VpteDown' title='Vote Down' id='votedown'><img src='dislike.png'></a></div>

    </div>    <div id="votebox">

        <div id='close'><a href="#" class="close" title="Close This">X</a></div>

        <div style="height:13px">

            <div id="loading">Loading........</div>

        </div>

        <div id="content"></div>

    </div></div></body>

</html>Voting.php<?php

include("config.php");if($_REQUEST['action'])

{

    $action=mysql_escape_String($_REQUEST['action']);

    $p_id=mysql_escape_String($_REQUEST['p_id']);    $result=mysql_query("select up,down from youtube where id='$p_id'");

    $row=mysql_fetch_array($result);

    $up_value=$row['up'];

    $down_value=$row['down'];

    

    if($action=="1")

    {

        mysql_query("update youtube set up=$up_value+1 where id='$p_id'");

    }

    else if($action=="2")

    {

        mysql_query("update youtube set down=$down_value+1 where id='$p_id'");

    }    $result=mysql_query("select up,down from youtube where id='$p_id'");

    $row=mysql_fetch_array($result);

    $up_value=$row['up'];

    $down_value=$row['down'];

    $total=$up_value+$down_value;    if($up_value>0)

    {

        $up_per=($up_value*100)/$total;

    }

    if($down_value>0)

    {

        $down_per=($down_value*100)/$total;

    }

    

?>


<div style="margin-bottom:10px">

<b>Ratings for this blog</b> ( <?php echo $total; ?> total)

</div>

<table width="700px"><tr>

<td width="30px"><img src="up.jpeg"></td>

<td width="60px"><?php echo $up_value; ?></td>

<td width="600px"><div id="greebar" style="width:<?php echo $up_per; ?>%"></div></td>

</tr><tr>

<td width="30px"><img src="down.jpeg"></td>

<td width="60px"><?php echo $down_value; ?></td>

<td width="600px"><div id="redbar" style="width:<?php echo $down_per; ?>%"></div></td>

</tr></table><?php}

?>


02 ต.ค. 2553 3 2,767

มันก็น่าจะใช้ได้นะครับ ถ้าทุกอย่างครบถ้วนconfig.phpdatabase
#1

ครับผมทำ config.php แล้วครับ แต่เหมือนมันไม่โพสลง DB เลยครับ ตอนนี้กำลังแก้แต่ก็งง เพราะมือใหม่หัดขับ อิอิ

#2

สงสัยต้องลอง echo ค่า update mysql ออกมาด้วยละครับว่ามันผิดประการได
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^