อยากได้โค้ดวันที่แบบไทย

พี่ค่ะหนูอยากได้โค้ด php แบบ dropdownlist  ที่แบบเป็นวัน   เดือน  พ.ศ.   ที่ให้เลือก  แล้วมีโค้ดที่จับเดือน  ในแต่ละแบบ  คือ  คม  ยน และ กุมภาพันธุ์  ค่ะ  
30 ก.ย. 2553 1 1,259

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^