ถ้าเราต้องการเรียกใช้ function ทำอย่างไร

if($last_id==""){

                    $newid=$str."-0001";

                    }else{

                    $temp_id=explode("-",$Row['last_id']);

                    $newid=$temp_id[2]+1;

                     if($newid)

                    $newid=$temp_id[0]."-".$temp_id[1]."-"."000".($newid);

                    }///สีแดง รองใส่  function  แล้วแต่ดันกลับบอกว่า ไม่สามารถเรียกใช้ function  ได้ของเดิมเป็นแบบนี้คะ $newid=$temp_id[0]."-".set_0digit($newid);function set_0digit($numb){

                    while(strlen($numb)<4){

                    $numb="0".$numb;

                        }

                        return $numb;

                    }

///ฟังก์ชั่นนี้ทำเพื่อ เพิ่มตัวเลขด้านหน้า เพราะบวกกันแล้วได้แค่หลักเดียว

14 ก.ย. 2553 3 795

ชื่อ function มันยอมให้ใส่ตัวเลขได้หรอ

set_0digit()
#1

ทดสอบแล้ว ไม่ต้องใช้ function ก็ได้ แค่เขียนเงื่อนไข เช็คเอาก็พอว่า ค่าที่ส่งมามีกี่หลัก และค่อยใส่

%04d แทนเอา

#2

ที่จริงก็เคยบอกไปแล้วนะที่เติม 000 ด้านหน้า sprintf
#3
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^