textbox รับข้อมูลที่ต้องการผมต้องการรับข้อมูล เช่น

1/2550

2/2550

S/2550ตัวแรก 1,2,S

ตัวที่สอง /

ตัวที่ สาม ถึง หก ใส่ปี พศ ที่ถูกต้อง เช่น 2550-2600ประมาณนี้ครับ ทำงัยหรือครับ

14 ก.ย. 2553 1 1,280

ดักอีเวนต์ keypress ของ texbox แล้วตรวจจับการกดคีย์ทีละตัวครับวิธีการตรวจจับก็ดูว่าคดคีย์อะไรมา และเป็นตัวอักษรตัวที่เท่าไร ก็ให้เป็นไปตามเงื่อนไขครับวิธีข้างต้นอาจยากไปนะครับ เราอาจใช้วิธีตรวจหลังจากที่กรอกครบแล้วก็ได้ในครั้งเดียว แล้วตรวจทั้งชุดตัวอักษรเพื่อให้ตรงตามเงื่อนไข โดยอาจใช้ keyup นับตัวอักษรให้ครบ 6 ตัว ก่อนแล้วค่อยตรวจก็ได้หรืออาจใช้วิธีแยกออกเป็น ช่องๆก็ได้ครับ คือ สำหรับหลักแรก และ / ซึ่งอาจกำหนดตายตัวได้ และ 4 หลักหลัง ซึ่งอาจใช้เป็น select ก็ได้ ซึ่งกรณีนี้แทบไม่ต้องตรวจอะไรเลยครับ เพียงแต่มี input หลายอันหน่อยเท่านั้น
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^