ข้อความล้นกรอบครับ ช่วยดูให้หน่อย

ข้อความล้นกรอบครับ ช่วยดูให้หน่อย
เวลาเพิ่มข้อมูลเยอะๆ เวลาดึกมาแสดงผลข้อความจะล้นออกนอกกรอบครับ

ไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงเลยครับ ท่าผู้รู้ช่วยชี้แนะหน่อย
11 ก.ย. 2553 1 1,162

ไม่มีวิธีตัดคำสำหรับกรณีนี้ครับ เป็นข้อจำกัดของ Browserการแก้ไขที่พอเป็นไปได้คือ1 กำหนดขนาดกรอบให้คงที่

2 และกำหนดให้แสดง scrollbar หรือ ว่อนไปเลย สำหรับข้อความส่วนที่เกิน เช่นdiv {

  width: 200px;

  overflow: hidden; /* สำหรับซ่อน */

  overflow: auto; /* แสดง scrollbar*/

}

#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^