หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test 1 php lt;a href= test 2 php id=1 gt;ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite lt; a gt; หน้าที่รับค่า คือ test 2 php $id=$ GET[ id ]; echo $id ผลการทดสอบสำเร็จหรือไม่ ;"> หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test 1 php lt;a href= test 2 php id=1 gt;ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite lt; a gt; หน้าที่รับค่า คือ test 2 php $id=$ GET[ id ]; echo $id ผลการทดสอบสำเร็จหรือไม่ ;"> \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e37\u0e2d test_1.php <a href="test_2.php?id=1">\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a mod rewrite<\/a> \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e37\u0e2d test_2.php $id=$_GET['id']; echo $id."\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e21\u0e48 ??"; ","dateCreated":"2010-08-17T13:08:16+0700","answerCount":4,"upvoteCount":1247,"author":{"@type":"Person","name":"kwangz_07"},"suggestedAnswer":[{"@type":"Answer","text":"\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e0a\u0e49 ^test\/([0-9]+) \u0e14\u0e39\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a ([0-9]+) \u0e2b\u0e21\u0e32\u0e22\u0e16\u0e36\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e02\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 1 \u0e15\u0e31\u0e27 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a","dateCreated":"2010-08-17T13:41:52+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e25\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e14\u0e39\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e04\u0e48\u0e30  \u0e01\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e19  Internal Sever Error the server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your requet ","dateCreated":"2010-08-17T14:15:13+0700","author":{"@type":"Person","name":"kwangz_07"}},{"@type":"Answer","text":"\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1f\u0e25\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e37\u0e2d test_1.php <a href="test\/13">\u0e17\u0e14\u0e2a\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e04\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a mod rewrite<\/a> \u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e2b\u0e23\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e15\u0e23\u0e07 rewrite \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 RewriteRule ^test\/([0-9]+) test_2.php?id=$ 1","dateCreated":"2010-08-17T17:01:01+0700","author":{"@type":"Person","name":"Penthai [PHP]"}},{"@type":"Answer","text":"RewriteRule ^rewrite\\/test\\/([0-9]+) .\/rewrite\/test_2.php?id=$ 1 \u0e25\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e14\u0e39\u0e19\u0e30\u0e04\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e49\u0e32\u0e07 path \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48 root","dateCreated":"2010-08-17T21:09:59+0700","author":{"@type":"Person","name":"Goragod"}}]}]

รบกวนช่วยดูโค๊ดไฟล์ .htaccess

อยากให้ Url จาก http://www.nganwatcafechiangmai.com/rewrite/test_2.php?id=1

เปลี่ยนเป็น http://www.nganwatcafechiangmai.com/rewrite/test/1


ไม่ทราบเขียนแบบนี้ถูกรึป่าวค่ะ  เพราะตอนรันดูมันไม่เปลี่ยน Url ให้ค่ะคือเปิดการใช้งานไฟล์ .htaccess แบบนี้อะค่ะ


Options +FollowSymlinks
RewriteEngine on

RewriteRule ^test/([0-9][0-9])/$ test_2.php?id=


หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test_1.php

<a href="test_2.php?id=1">ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite</a>

หน้าที่รับค่า คือ test_2.php

$id=$_GET['id'];
echo $id."ผลการทดสอบสำเร็จหรือไม่ ??";17 ส.ค. 2553 4 1,247

ลองใช้ ^test/([0-9]+) ดูครับ

([0-9]+) หมายถึงตัวเลขตั้งแต่ 1 ตัว ครับ
#1

ลองเปลี่ยนดูแล้วค่ะ  กลายเปน 

Internal Sever Error

the server encountered an internal error or misconfiguration and was unable to complete your requet

#2

หน้าไฟล์ที่ทดสอบคือ test_1.php

<a href="test/13">ทดสอบการส่งค่าแบบ mod rewrite</a>

ไม่ใช่หรอครับ
ตรง rewrite ก็น่าจะเป็น

RewriteRule ^test/([0-9]+) test_2.php?id=$ 1
#3

RewriteRule ^rewrite\/test\/([0-9]+) ./rewrite/test_2.php?id=$ 1

ลองปรับดูนะครับ บางทีอาจต้องอ้าง path ให้ถูกต้องตั้งแต่ root
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^