ช่วยสอนวิธีหาค่าrecordเเรก recordสุดท้ายใน Query access 2007 หน่

สอนวิธีทำ หรือคำสั่งใน SQL ของ Acess 2007 ด้วยคับ
คือว่า ผมมี table ชื่อ PDT_DATA ประกอบด้วย Field คือ PDT_NAME,TIME_STAME,ACTUAL,MODEL_PART
คือว่า ผมต้องการได้เฉพาะค่า Recordเเรก เเละ Recordสุดท้ายของข้อมูลเเต่ละชนิด
ตัวอย่าง    PDT_NAME      TIME_STAME      ACTUAL    MODEL_PART
               CBF_103L         15/8/53 8.00      53           101222
               CBF_103L         15/8/53 9.00      40           101222
               CBF_103L         15/8/53 10.00     56          101222
               CBF_103L         15/8/53 11.00     23          101222
               JBF-101            15/8/53 8.00       46          5354
               JBF-101            15/8/53 9.00       54          5354
               JBF-101            15/8/53 10.00      11         5354
               JBF-101            15/8/53  12.00     13         5354
               CH-5L               15/8/53  8.00       54         555444
               CH-5L                15/8/53  9.00      25         555444
               CH-5L                15/8/53  10.00     89        555444

ค่าที่ผมต้องการคือ   CBF_103L  15/8/53 8.00   53  101222  เเละ   CBF_103L 15/8/53 11.0 23 10122  
                         JBF-101   15/8/53   8.00   46   5354     เเละ   JBF-101  15/8/53   12.00  13  5354
                         CH-5L       15/8/53  8.00    54   555444  เเละ   CH-5L    15/8/53    10.00  89  555444
13 ส.ค. 2553 2 1,820

record แรก

SELECT * FROM table ORDER BY id ASC LIMIT 1;

record สุดท้าย

SELECT * FROM table ORDER BY id DESC LIMIT 1;

ปัญหาคือมี id หรือเปล่า ในความเป็นจริงเราก็ควรมี id หรือฟิลด์ใดก็ได้ที่มีค่าไม่ซ้ำกัน (Index หรือ Key) และเพิ่มขึ้นตามจำนวน record ที่เพิ่มขึ้น (auto_index) เพื่อให้สามารถใช้ SQL ได้ง่ายขึ้น

ถ้าไม่มี เราก็อาจใช้ object ado ในการเชื่อมต่อกับฐานข้อมูลก็ได้ แล้วใช้ method movefirst() หรือ movelast() ในการเลื่อนไป record และ record สุดท้ายก็ได้ครับ
#1

ขอบคุณคับ พี่g0ragod

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^