การส่งเมล์ ตอนเพิ่มสมาชิก

อยากรู้ว่าจะส่งเมล์ได้ยังงัยคับ
มีแบบฟอร์มที่ผมทำมาให้ดูคับ

   <form id="formadduser" name="formadduser" method="post" action="add_user.php" onSubmit="return check()">
                <table>
                <tr><td colspan="2" align="center">เพิ่มผู้ใช้งานระบบ</td></tr>
                <tr><td>ประเภทผู้ใช้</td><td>
                <select name="add_select" id="select">
                   <option value="0">ผู้ดูแลระบบ</option>
                           <option value="1">นิสิต</option>
                          
                          </select></td></tr>
                <tr>
    <?
       $code = randompass(8);
                      ?>
</tr>
                <tr><td>ชื่อผู้ใช้</td><td>
                 <input type="text" name="add_user" id="add_user" /></td></tr>
                <tr><td>รหัสผ่าน</td><td>
                 <input type="text" name="add_pass" id="add_pass" value="<? echo $code;?>"  />
                    </td></tr>
                  <tr><td>e-mail</td><td>
                 <input type="text" name="add_mail" id="add_mail"   />
                    </td></tr>   
                <tr><td colspan="2" align="center" >
                          <input type="submit" name="button" id="button" value=" เพิ่ม" />
                          <input type="reset" name="button2" id="button2" value="ยกเลิก" />
                </td></tr>
               
                </table>
                </form>
11 ส.ค. 2553 1 1,169

ส่งที่ add_user.php ครับ

หลังจากที่บันทึกผู้ใช้ใหม่สำเร็จก็เขียนคำสั่งเพื่อส่งอีเมล์ได้ทันที 
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^