สอบถามการแสดงผลการ คำนวณตัวเลขระหว่าง Text 2 ตัว ครับ

ผมได้ทดลองตาม  คำนวณตัวเลขระหว่าง Text 2 ตัว ครับทีนี้ผมเอาไประยุกต์ใช้
โดยการเปลี่ยนชื่อ form  value ปรากฎว่ามมันแสดงในช่องแสดงค่าเป็น  NaN ครับ ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนครับ

ตามภาพเลยครับ

 

ช่องที่คำนวณ มี จำนวนสินค้า กับ ราคา/หน่วย ครับ

07 ส.ค. 2553 1 1,115

เปลี่ยนมาใช้อันนี้แทนครับ http://www.goragod.com/...ะกรอก.html

จริงๆแล้วปัญหาก็คือ มันอาจมีตัวเลขในช่องใดช่องหนึ่งมีค่าว่าง ซึ่งค่าว่าง จะคืนค่าเป้น NaN กลับมา ให้เราทำการตวจสอบก่อนครับ ว่า ค่ามันไม่ว่าง ถ้าเป็นค่าว่างให้ส่งค่า 0 มาแทน 
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^