สอบถามกา Error ครับ

Fatal error: Cannot redeclare EchoPHP::$order_number in C:\AppServ\www\dreamhost\functions.php on line 3653

มันคือออะไรครับ

ขอบคุณครับ
22 ก.ค. 2553 2 1,194

Cannot redecaler หมายถึง ไม่สามารถสร้าง ฟังก์ชั่น หรือตัวแปร ซ้ำกันมากกว่า 1 ครั้งได้ครับ เช่น

<?php
function xxx(){
}

function xxx(){ // error ที่บรรทัดนี้ Cannot redelcaler
}
?>

#1

ครับ ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^