ผมขอถามเรือง loop หน่อยครับ

<script>
count=10;
while(count>0)
{
 document.write(count);
 document.write("<br>"); // เว้นบรรทัด
 count--; // ลดค่าของ count อีก 1
}
</script>

ถ้าผมต้องการลดค่า count วินาทีละ 1 พอจะมีวิธีไหมครับคือแบบที่ผมทำได้มันนำไปประยุกต์กับโปรเจคผมได้ยากมากเลยครับ ก็เลยอยากหันมาใช้ loop แทนครับ รบกวนพี่พี่ช่วยแนะแนวทางด้วยนะครับ


//อันนี้เป็นอันที่ผมเขียนครับ
<script> 
var count=60;// กำหนดเวลาให้รอ เป็นวินาที  
window.onload=function()
    {  
          var vela=setInterval("count()",1000);  
          setTimeout("clearInterval("+vela+")",(count+1)*1000);   
    }  
function count()
        {  
                if(count>0)
                      {   
                               show=document.getElementById('showtime');   
                               show.innerHTML="wait  "+count+"  second";   
                               count--;   
                       }
                else
                       {   
                                if(count==0)
                                          {   
                                              alert(1);  // คำสั่งหลังจากนับถอยหลังถึง 0 แล้ว   
                                          }      
                       }  
          }  
</script>

<span id="showtime"></span>

14 ก.ค. 2553 1 1,114

ไม่ใช่ก็ใกล้เคียงครับ loop ของ Javascript ถ้าต้องการแบบมีคาบที่แน่นอน หรือ ต้องการอัปเดท element ใดๆ ขณะอยู่ภายในลูป จำเป็นต้องทำผ่านตัวจับเวลาภายนอกครับ เช่น setTimout() หรือ setInreval() เช่น การทำนับถอยหลังเพิ่อดาวน์โหลด หรือเพื่อแสดงนาฬิกา
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^