ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง

ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง
ajax ส่งค่าให้มีความสัมพันธ์กับช่อง ที่เรา display none   ไว้อย่างไร
เช่น เราเลือก หมวดแรก A  แสดงข้อมูลเป็นย่อย1ของ A และพอเราเลือก มูลเป็นย่อย1ของ A ให้แสดงข้อความที่เกี่ยวกับขอ้มูลของ ย่อย1ของ A ทีเรา display none   ไว้08 ก.ค. 2553 1 1,161

ศึกษาเรื่อง Ajax ให้ละเอียดอีกครั้งบนเว็บครับ...คำตอบของคำถามนี้มีอยู่ในบทความ

การส่งค่าโดยทั่วไปก็คล้ายๆ กับฟอร์มครับ 1 input ก็คือ 1 parameter ถ้าอยากรู้ว่ามันส่งประมาณไหน ก็ลองดู URL บน Address Bar ของ Browser (ของเว็บอื่นๆ)ครับ มีลักษณะแบบเดียวกัน 
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^