การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วย checkbox

การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วยการเลือกข้อมูลรายการที่ด้วย checkbox
พอดีอยากดึงขอ้มูล จาก database มาแสดงด้วย checkbox ทำอย่างไรคะ
24 มิ.ย. 2553 2 1,527

การแสดงข้อมูลครั้งละหลายๆ record ด้วย checkbox

รูปตามเลยคะต้องการประมาณนี้

#1

#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^