เรื่องการส่งค่า ajex ค่ะ ค่ามันไม่ไปอะค่ะ

ต้องการค่า <?=$result_trek['id']?> ไปอะค่ะ  ละไปกำหนดที่ โค๊ด ajax แต่ค่ามันไม่มาอะค่ะ


โค๊ด ที่ส่งค่าอะค่ะ

<img src="images/add+to+booking+list.jpg" width="120" height="33" style="CURSOR: pointer" border="0" onClick="select_valuem('loadlist.php','msg','id','chkperson','<?=$result_trek['id']?>');" >

โค๊ด ajax

// JavaScript Document
 var xmlHttp;
 
 function createXMLHttpRequest()
 {
  if(window.ActiveXObject)
  {
   xmlHttp = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }
  else if(window.XMLHttpRequest)
  {
   xmlHttp = new XMLHttpRequest();
  }
  else
  {
   alert("Browser error");
   return false;
  }
 }

 function select_value(page,show,input)
 {
  createXMLHttpRequest();
  var sText=document.getElementById(input).value;
  xmlHttp.open("get",page+sText,true);
  xmlHttp.onreadystatechange=function()
  {
   if(xmlHttp.readyState==4)
   {
    if(xmlHttp.status==200)
    {
     displayInfo(xmlHttp.responseText,show);
    }
    else
    {
     displayInfo("เกิดข้อผิดพลาดในการเรียก : "+xmlHttp.statusText,show);
    }
   }
  };
  xmlHttp.send(null);
 }
 function select_valuem(page,show,input1,input2,$id)
 {
  createXMLHttpRequest();
  var id1=document.getElementById(input1).value;
  var id2=document.getElementById(input2).value;
  var id=document.getElementById($id).value;
  //alert(id1);
  var query;
  query="?";
  query+="id1="+id1;
  query+="&id2="+id2;
  query+="&id="+$id;
  xmlHttp.open("get",page+query,true);
  xmlHttp.onreadystatechange=function()
  {
   if(xmlHttp.readyState==4)
   {
    if(xmlHttp.status==200)
    {
     displayInfo(xmlHttp.responseText,show);
    }
    else
    {
     displayInfo("เกิดข้อผิดพลาดในการเรียก : "+xmlHttp.statusText,show);
    }
   }
  };
  xmlHttp.send(null);
 }
function select_data(page,show,id,act,txt)
 {
  //alert("Browser error");
  createXMLHttpRequest();
  var query;
  query="?";
  query+="id="+id;
  query+="&act="+act;
  query+="&txt="+txt;
  xmlHttp.open("get",page+query,true);
  xmlHttp.onreadystatechange=function()
  {
   if(xmlHttp.readyState==4)
   {
    if(xmlHttp.status==200)
    {
     displayInfo(xmlHttp.responseText,show);
    }
    else
    {
     displayInfo("เกิดข้อผิดพลาดในการเรียก : "+xmlHttp.statusText,show);
    }
   }
  };
  xmlHttp.send(null);
 }
 function displayInfo(text,show)
 {
  document.getElementById(""+show+"").innerHTML=xmlHttp.responseText;
 }
 

23 มิ.ย. 2553 1 1,134

ลอง alert page+query มาดูก่อนส่ง ว่าถูกต้องมั้ย

ไฟล์ที่รับค่า ต้องรับค่าด้วย $_GET อยากรู้ว่าส่งไปมั้ย ลองใช้ print_r($_GET) ที่ไฟล์ที่รับค่าออกมาดู

ถ้าพบว่าไม่มีอะไรส่งมา ให้ตรวจดู

1.ไฟล์ ปลายทาง มีหรือไม่ path ถูกต้องหรือเปล่่า
2.กำหนด ภาษาถูกต้องหรือเปล่า รวมถึง ชนิดด้วย
3.และ ลองเปลี่ยนไปใช้ POST แทน GET แล้วรับค่าด้วย $_POST

ถ้ายังไม่ได้ ลองกลับไปศึกษาบทความบนเว็บอีกครั้ง แล้วทดสอบตามบทเรียน เสียเวลาศึกษาให้เข้าใจ ผมว่า ใช้เวลาน้อยกว่า เสียเวลาแก้ปัญหา
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^