มี function ของ php ที่ของขนาดหรือเวลาในการบันทึกข้อมูลป่าวครับ

อย่างเช่น function insert ข้อมูลที่มีตัวแปลมาก ๆ อย่างที่ 50 ตัวแปล จะมีวิธีการที่ทำให้เขียน code หรือ function ที่ลดเวลาในการเขียนหรือป่าวคับ
09 มิ.ย. 2553 1 1,084

ไม่มีครับ

เราต้องทำการลดเวลาด้วยตัวเอง ด้วยการจัดการอย่างเหมาะสมครับ ส่วนจะทำวิธีการอย่างไรนั้น ก็ขึ้นกับเหตุการณ์เป็นกรณีไปครับ เช่นเลือกใช้ฟังก์ชั่นที่มีความเร็วสูง หรือลดขั้นตอน การทำงานที่ไม่จำเป็นลง 
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^