GCMS contact โดยไม่ต้องเป็นสมาชิก

ตรงหน้า about ต้องการให้สามารถส่งเมล์ติดต่อได้โดยไม่ต้องเป็นสามาชิกนั้น (ส่วนอื่นยังเหมือนเดิม)
ไปแก้ตรงไหนฮะหาไม่เจอ
09 มิ.ย. 2553 1 1,017

อยู่ใน widget ครับ

แต่ไม่ค่อยแนะนำนะครับ เนื่องจากอาจถูกส่งจากผู้ไม่หวังดีได้ (ใช้ server ของเราเป็นผู้ส่ง) การให้ระบุผู้ส่งได้เอง อาจถูกปลอมรายชื่อผู้ส่งได้ครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^