ถามคำสั่งในการ ร่วมตารางcell (merg) ของ excel โดย php

จากเว็ปนี้ครับ
http://www.bettina-attack.de/...ects/php_writeexcel/
คือ  การสร้าง excel โดย คำสั่งจากphp ครับ
ผมต้องการ สร้าง ใบรายการ เป็นexcel  ครับ

ลองศึกษา แล้วครับ  ติดตรงเรื่องนี้ครับ
เรื่องการ merg ตารางใน excelครับจาก ภาพ
ผมทำตัวอย่าง ที่สั่งจากphp  และตัวอย่าง  cell ที่ต้องการ จากexcelโดยตรงครับ

ฝั่งphp
จะสังเกตุ ว่า เหมือน ข้อความ test จะอยู่ บน แถว2 ครับ
ซึ่งที่ต้องการ คือ ให้มันอยู่กึ่งกลางระหว่าง 2 และ3 ครับ

ส่วนของ code

<?php

require_once "class.writeexcel_workbook.inc.php";
require_once "class.writeexcel_worksheet.inc.php";

$fname = tempnam("/tmp", "textwrap.xls");
$workbook = &new writeexcel_workbook($fname);
$worksheet = &$workbook->addworksheet();

# Create a "vertical justification" format
$format1 =& $workbook->addformat();
$format1->set_merge();
$format1->set_align('vcenter');


$worksheet->merge_cells(1,1,2,2);


$worksheet->write(1, 1, 'test', $format1);
$worksheet->write_blank(1, 2, $format1);
$worksheet->write_blank(2, 1, $format1);
$worksheet->write_blank(2, 2, $format1);

$workbook->close();

header("Content-Type: application/x-msexcel; name=\"example-textwrap.xls\"");
header("Content-Disposition: inline; filename=\"example-textwrap.xls\"");
$fh=fopen($fname, "rb");
fpassthru($fh);
unlink($fname);

?>รบกวนพี่ๆ ช่วยดูให้หน่อยครับ  ขอบคุณครับ

05 มิ.ย. 2553 1 2,194

ต้องใช้คำสั่งนี้ครับ merge_cells ถ้าเท่าที่ดูน่าจะเป็น merge_cells('B2:C3') ที่เหลือน่าจะทำต่อได้แล้ว
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^