สอบถามเรื่อง Select ครับ

พอดีผมมีปัญหาคือต้องการ Select ข้อมูลตามตารางดังนี้
name  point
  a       15  
  b       10
  a       12
ต้องการ Select point form ตาราง แ่ต่ต้องการเลือกแค่ name = a
ไม่ต้องการ b ต้องเขียนยังงัยครับ
คือต้องการ แสดงคะแนนแค่ a เพื่อนำ point มาบวกกันครับ
17 พ.ค. 2553 4 1,133

SELECT * FROM table WHERE name='a' จะได้ 2 record ที่ name=a

หรือ

SELECT SUM(point) FROM table WHERE name='a' จะได้ผลลัพท์เป็น จำนวนรวมของ point ที่ name=a ไม่ต้องเอามารวมกันด้วย PHP อีก 
#1

ขอบคุณครับขอถามอีกคำถามครับ

ขณะเดียวกันข้อมูลคือ

name  point
  a       15  
  b       10
  a       12
  c       15
  a       10
  b       11

แต่ถ้าเราต้องการ แยกข้อมูลใน point ว่ามี
a point =15
a point=12
a point=10

หรือ
 b point=10
 b point=11


ควรเป็นอย่างไรครับ
โค๊ต

$sql="SELECT point FROM table WHERE name='a' ";
$result=mysql_db_query($dbname,$sql);
$sumpoint=mysql_num_rows($result);
while ($po=mysql_fetch_array($result)) {
    $q=$po[point];
    if($q>12){$qu1="ดีมาก";}else{$qu1="";}
    if($q>10){$qu2="ดี";}else{$qu2="";}
    if($q<8){$qu3="ปานกลาง";}else{$qu3="";}
 }
echo"คะแนนรวม = $sumpoint <br>
          1....= $qu1<br>
          2....= $qu2<br>
          3....= $qu3";


ทำได้มั้ยครับ
ได้มาจากตำรา  ลองมาดัดแปลงดู คล้ายการนำคะแนนมาโชวฺ์ ว่าใครให้เท่าไหร่อะครับ
ขอบคุณล่วงหน้าครับ
#2

ใช้ GROUP BY name ครับ
#3

ได้แล้วครับ ขอบคุณมากๆ ครับ
#4
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^