รบกวนถามเรื่องการ DumpDB ครับ

# phpMyAdmin SQL Dump
# version 2.5.7-pl1
# http://www.phpmyadmin.net
#
# โฮสต์: localhost
# เวลาในการสร้าง: 26 ก.ค. 2007  น.
# รุ่นของเซิร์ฟเวอร์: 5.0.16
# รุ่นของ PHP: 4.4.1
#
# ฐานข้อมูล : `province`
#

# --------------------------------------------------------

#
# โครงสร้างตาราง `province`
#

CREATE TABLE `province` (
  `id` varchar(3) default NULL,
  `name` text
)ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;

#
# dump ตาราง `province`
#

INSERT INTO `province` VALUES ('101', 'กระบี่');
INSERT INTO `province` VALUES ('102', 'กรุงเทพมหานคร');
INSERT INTO `province` VALUES ('103', 'กาญจนบุรี');
INSERT INTO `province` VALUES ('104', 'กาฬสินธุ์');

ต้องการให้เป็น utf8 ครับ
แต่ Dump ไปแล้วในฐานข้อมูลตัวหนังสืออ่านไม่ออกครับ แต่ถ้าใส่เป็น tis620 อ่านไก้ครับ
ทำไงให้เป็น utf8 ครับผมใช้ appserv-win32-2.5.9 ครับ

10 พ.ค. 2553 1 1,340

ตารางนี้ เอาจากเว็บผมไปหรือเปล่า ถ้ายังไงลองตรวจสอบดูว่าที่เอาไปเป็นชุดของ UTF-8 หรือไม่ (บนเว็บมีที่เป็น utf-8)

จากที่ดู เขียนเป็น PHP 4.4.1 อาจมีปัญหาภาษาไทย UTF-8 ได้ ให้อัปเป็น PHP5 เลยครับ ถ้าทำได้
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^