สอบถามเรื่องการส่งข้อมูลจากฟอร์มใน framework ครับ

ผมรบกวนสอบถามเรื่อง ajax framework ที่ผม load ไปใช้ครับ ถ้าจำนวนช่องรับข้อมูลในฟอร์มไม่เยอะ ไม่มีปัญหา  แต่พอจำนวนช่องรับข้อมูลเกิน 100 ช่อง ใช้ getFormData("frm") แล้วไม่ส่งค่าไป function ปลายทางครับ จะเหมือนกับ submit สั่งให้ refresh หน้านั่นใหม่ครับ  function ของผม
function InsertARL2DB() {
  var URL = "XRF.php";
  var data = getFormData("frm");
  ajaxLoad('get', URL, data, 'formDiv');
  showList4ARL(form2.elements['RTYPE'].value,form2.elements['DDATE'].value);
}
ผมลองไปดูที่ function getFormData(form_name_or_id) ไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรครับ แต่ผมทดสอบโดยการส่งค่าเหมือนฟอร์มทั่วไปที่ไม่ใช้ ajax ได้ปกติครับ  รบกวนช่วยแนะนำผมด้วยครับ  ขอบคุณครับ
10 พ.ค. 2553 1 1,395

ถ้าส่งเป็น GET ความยาวรวมของข้อมูลคงได้ไม่เกิน 255 ตัวอักษร ดังนั้นถ้าจำนวน input มีมากไป เมื่อรวมกันแล้วอาจเกินได้ครับ

ลองเปลี่ยนเป็น POST ดูครับ โดยทั่วๆไปผมแนะนำให้ใช้ POST เสมอครับ เพื่อป้องกันปัญหาใดๆที่อาจจะเกิด
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^