ตรวจสอบ ว่า user นี้มีแล้วหรือยังไม่มียังไงครับ

<script type="text/javascript">
/* ตรวจสอบ username  */
var doMemberCheck = function(event) {
     var value = GEvent.element(event).value;
     var result = $E('resultUsername');
     var patt = new RegExp('^[a-z]{1,}$');

     /*var strSQL = "SELECT * FROM member WHERE name = 'value' ";
     var objQuery = mysql_query(strSQL);
     var intRows = mysql_num_rows(objQuery);
        if(intRows>0)
        {
        result.innerHTML = 'ไม่สามารถใช้ได้';
        }
        else {
          result.innerHTML = 'สามารถได้';
     };*/


     if (value == '') {
          result.innerHTML = 'กรุณากรอกชื่อ';
     } else if (!patt.test(value)) {
          result.innerHTML = 'ภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กเท่านั้น';
     } else if (value.length < 4) {
          result.innerHTML = 'ชื่อไม่น้อยกว่า 4 ตัวอักษร';
     } else {
          result.innerHTML = '';
     };
};


เราสามารถตรวจสอบว่าชื่อใช้ได้หรือไม่ได้ใน from เดียวได้ไหมครับ โดยไม่ต้องส่งหน้า page  นะครับ
30 เม.ย. 2553 2 1,215

ได้ครับ...

ลองหาอ่านเกี่ยวกับ GAjax บนเว็บ

ตัวอย่างใช้งานจริงก็ GCMS ครับ
#1


ขอบคุณครับ  จะลองพยายามดูครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^