จาก text file ข้างต้นเราสามารถ

textfile money.txt

mocca|500
banana|200
Apple|900
alala|400

//ผมต้องการเรียงมากไปน้อยตามลำดับด้วย code 

$fi = file('money.txt');
for ($i=0 ; $i<count($fi) ; $i++) {
//$split = explode("|",$fr, $i);
$split = explode("|",$fi[$i]);
 
$fr= $split[1];                       โดยแยก ตัวเลขมาเรียง
 
//echo "$lines"; 
 
 
//for ($i=0 ; $i<count($fr) ; $i++) {
 
//echo $fr[i];
$rs[] = $fr;
}
$a =implode(',', $rs);
 
$string = "$a";
$chunks = spliti (",", $string);
//print_r($chunks);
 
//$a =implode(', ', $lines);
//echo $a;
//$chunks [] = $chunks ;
$chunks = array_map('trim',$chunks);
 
sort($chunks );
$chunks = array_reverse($chunks);
 
foreach($chunks as $line )
//var_dump($chunks);
//print_r($chunks);
echo "$line<br>";        //out 900 500 400 200

คำถามของผมคือ เมือผม เรียงเรียบร้อยแล้วผมต้องการให้ชื่อกับเลขตรงกัน เช่น
 
Apple|900
mocca|500
alala|400
banana|200

พอจะมีวิธีไหนบ้าง ขอบคุณครับ 
28 เม.ย. 2553 1 1,239

ต้องใช้ array ในรูปนี้ครับ $arr[900] = 'Apple'

หรือ $arr[Apple] = 900;

แล้วค่อยเรียง array ครับ

ปัญหาที่อาจพบก็คือ ตัวที่ใช้เป็น คีย์ต้องไม่ซ้ำกันครับ

สำหรับฟังก์ชั่นเรียงลำดับแอเรย์ แบบนี้มีบนเว็บครับ ลองหาดู
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^