ถ้าหากจะตรวจนามสกุลไฟล์พวก PDF, DOC, DOCXมีกี่วิธีครับ ++
ในการตววจสอบไฟล์ต่าง ๆ ที่เราจะอัฟโหลด
ว่าเป็นไฟล์ที่เราอนุญาตหรือป่าว
เช่น  PDF, DOC, DOCX

28 เม.ย. 2553 1 1,319

ก็ตรวจนามสกุลของไฟล์ ตามปกติ แต่ถ้าให้ชัวร์ ก็ตรวจ mime ครับ ซึ่งค่าเหล่านี้ส่งมาพร้อมกับการอัปโหลดอยู่แล้ว
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^