ถามเรื่อง การอัพโหลดไฟล์ที่มีขนาดใหญ่

คือจะอัพไฟล์เพลงแต่มันใหญ่มากอะค่ะ 165MB แะค่ะ
เลยจะอัพผ่าน ftp โดยตรงเลยอะค่ะ

โดยได้เขียน แบบนี้อะค่ะ

$file_music=$_FILES["file_music"]["name"];
if($_FILES["file_music"]["tmp_name"])
{
$ftp_server = 'www.triple-a.co.th';     // Your Ftp server
$ftp_user_name = 'triple';        // Your Ftp user name
$ftp_user_pass = 'cmzone2552';         // Your Ftp password
    
$local_file = $_FILES["file_music"]["tmp_name"];
// connect to FTP server (port 21)
$conn_id = ftp_connect($ftp_server,33) or die ("Cannot connect to host");
// send access parameters
ftp_login($conn_id,$ftp_user_name,$ftp_user_pass) or die("Cannot login");
if ($ftp_path = ftp_chdir($conn_id,"data")) {
echo "Current directory is now: " .ftp_pwd($conn_id) . "\n";
}
$ftp_path ="../images/file_music/$file_music";
$upload = ftp_put($conn_id,$ftp_path,$local_file,FTP_BINARY);
// check upload status:
print (!$upload) ? 'Cannot upload' : '<br />Upload complete';
print "\n";
ftp_close($conn_id);
}

แต่พอตอนอัพ มันโหลดไม่สิ้นสุดเลยอะค่ะ

ไม่รู้ว่าผิดตรงไหนอะค่ะ


23 เม.ย. 2553 1 1,196

มันอาจจะนานมากก็ได้นะ ให้ลองอัปโหลดไฟล์ขนาดเล็กๆ ดูก่อน ถ้าอัปได้ ไฟล์ขนาดใหญ่ก็ไม่น่าจะมีปัญหา

หรือ อาจเกิด timeout ก็ได้

ให้ดูการอัปโหลดไฟล์ขนาดใหญ่บนเว็บ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^