รบกวนถาม javascript

คือผมกำลังทำ Ecommerce นะครับเวลาต้องการตรวจสอบข้อมูล ด้วย javascript นะครับ

<script>
function check(){
if(document.form1.prd_num[].value==""){
         alert('กรอกจำนวนสินค้า');
        document.form1.prd_num[].focus();
        return false;
    }
}
</script>


<form name="form1" action='' method="post">
<input name=prd_num[] type="text" value="<?session[$i]?>">
<input name="submit" type="submit" value="ตกลง" Onclick="return check();">
</form>
ตัวแปร prd_num[] แบบ Array() เก็บจำนวนสินค้านะครับ คือถ้าคือสมมุติถ้าไม่ได้กรอกสินค้าแล้วต้องการ submit แล้วใ้ห้มันขึ้น alert นะครับแต่ว่า javascript มันไม่ทำงานนะครับรบกวนท่านผู้รู้หน่อยนะครับ
22 เม.ย. 2553 1 1,177

สงสัยจะไม่เจอละครับ...

ผมเคยบอกหลายครั้งแล้ว ว่า name เอาไว้ submit ส่วน id เอาไว้ใช้กับ Javascript

ดังนั้น ให้ กำหนด id ที่เจาะจงลงไปกับ input ครับ เช่น

<input name="text[]" id = "text_1" />
<input name="text[]" id = "text_2" />

เวลาอ้างถึงก็อ้างจาก id ครับ

document.getElementById('text_1')

ไม่ควรใช้ name เพราะ name จะเหมือนกัน และ หาไม่เจอ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^