ส่ง-รับค่า ajax

เมื่อเราส่งข้อมูลไปประมวลผลแล้วมีการส่งข้อมูลกลับมาโดยใช้function showMsg(result){รับค่าที่ส่งมา


function showMsg(result){
 $("RR").innerHTML=result.responseText;
}

<div id="RR"></div>
ตัวนี้ใช้prototypeนะครับ

อยากนำค่าที่ส่งกลับมาเก็บในคัวแปรต้องทำยังไงครับ ขอบคุณครับ
07 เม.ย. 2553 2 2,117

var xxx = result.responseText;
#1

ขอบคุณครับ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^