ถามเรื่อง อัพโหลด ไฟล์ mp3 และ wma

อยากรู้ว่า ใช้วิธีการเหมือนอัพรูปแบบนี้มั้ยค่ะ

if ($cfg['service']['path']) {
for($x=0;$x<3;$x++){
if($_FILES['pic']['tmp_name'][$x]!='') {
list($w1,$h1)=getimagesize($_FILES['pic']['tmp_name'][$x]);
$exm=checkfile($_FILES['pic']['type'][$x]);
$thume_Sname=time().random_id(7).$exm;
if($w1>$cfg['service']['w']){
resizeImage($_FILES['pic']['tmp_name'][$x],$cfg['service']['path'],$thume_Sname,$cfg['service']['w']) ;
}else{
copy($_FILES['pic']['tmp_name'][$x],$cfg['service']['path'].$thume_Sname);
}


แล้วถ้าเราอัพไปแล้ว ระบบที่เขียนอยู่ตอนนี้ มันต้องสามารถดาวน์โหลดได้ด้วยอะค่ะ
จะต้องเขียนตอนจะให้ดาวน์โหลดยังไงอะค่ะ


ขอบคุนทุกคำตอบค่ะ
02 เม.ย. 2553 1 2,141

การอัปโหลด ไม่ว่าไฟล์ชนิดใด ใช้วิธีเดยวกันทั้งหมดครับ
ส่วนการดาวน์โหลด สามารถใส่ลงใน tag a เพื่อดาวน์โหลดได้เลยครับ

<a href="http:/goragod.com/song.mp3">ดาวน์โหลด</a>
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^