ช่วยแก้ให้หน่อยครับ

$del = $_POST["a"];
For ($i=0; $i<Count($a); $i++){
//echo "$a[$i]";

 $del  = $a[$i];  //สมมุติว่าลบบรรทัดที่ 10 11 12

$datas = array();  // แอเรย์เก็บข้อมูลที่ไม่ได้ถูกลบ
   
unset($del); // ไม่ส่ง บรรทัดที่จะลบ

  $fr = file('c.txt');
 
for($x = 0 ; $x < sizeof($fr) ; $x++){ 
if($del != $x){
    // ไม่ใช่บรรทัดที่ต้องการลบ


$datas[] = $fr[$x];

//  }
 }

// บันทึกข้อมูลที่ยังเหลือ
 $f = fopen('c.txt', 'w');
  fwrite($f,implode("",$datas));
 fclose($f);}
}
}

คือมันลบแค่ line บน
สมมุติเลือก 10 11 มันก็ลบ line 1,2
แต่ line 10 11 ยังอยู่ คือผมต้องการทำการลบที่เลือกลบได้ที่ละหลายอัน
ผมติดปัญหามาหลายวันช่วยด้ยนนะครับ

31 มี.ค. 2553 1 1,774

อ่านะ...

ให้ส่ง id ของแถวที่จะลบมาในรูปนี้ หรือจะส่งมายังไงก็ได้ แต่ให้จัดให้อยู่ในรูปนี้

$del = array(1,2,3);

การตรวจสอบก็ง่ายๆ

if(!in_array($x, $del)){
 // ไม่ใช่บรรทัดที่ต้องการลบ
}
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^