ขอถามเกี่ยวกับ FCK editor หน่อยค่ะ

คือว่า ต้องการลบไอคอนของหน้าจอ fck ที่ไม่ใช้ออกค่ะ เช่น ไม่ต้องการไอคอน cut ออก พวกไอคอนที่ไม่จำเป็นเอาออกค่ะ
อยากทราบว่ามีวิธีการยังไงค่ะ

31 มี.ค. 2553 2 1,974

กำหนดในไฟล์ fckeditor/fckconfig.js ครับ
FCKConfig.ToolbarSets["Default"] = [
    ['Source','DocProps','-','Save','NewPage','Preview','-','Templates'],
    ['Cut','Copy','Paste','PasteText','PasteWord','-','Print','SpellCheck'],
    ['Undo','Redo','-','Find','Replace','-','SelectAll','RemoveFormat'],
    ['Form','Checkbox','Radio','TextField','Textarea','Select','Button','ImageButton','HiddenField'],
    '/',
    ['Bold','Italic','Underline','StrikeThrough','-','Subscript','Superscript'],
    ['OrderedList','UnorderedList','-','Outdent','Indent','Blockquote'],
    ['JustifyLeft','JustifyCenter','JustifyRight','JustifyFull'],
    ['Link','Unlink','Anchor'],
    ['Image','Flash','Table','Rule','Smiley','SpecialChar','PageBreak'],
    '/',
    ['Style','FontFormat','FontName','FontSize'],
    ['TextColor','BGColor'],
    ['FitWindow','ShowBlocks','-','About']        // No comma for the last row.
] ;

Default คือชื่อ Toolbar ที่จะเอาไว้ใช้อ้างถึงตอนเรียกใช้งาน fckeditor ส่วนข้อความเช่น Source ก็เป็นชื่อ ปู่มบน Toolbar และ รายการที่เห็นทั้งหมดด้านบนเป็นปุ่มทุกปุ่มที่อาจมีได้บน fckeditor ครับ ไม่เอาอันไหนก็ลบออกได้ครับ

ถ้าจะเลือก toolbar อันไหนก็กำหนดได้ตอนเรียกใช้
oFCKeditor.ToolbarSet = 'Default';
#1

ขอบคุณค่ะ
#2
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^