การตรวจฟอร์มด้วย GFROM

คือว่าทำระบบe-learnning ทำข้อสอบให้กับอาจารย์ค่ะ และอยากให้เช็คว่ายังไม่ได้มีการ check ตัวเลือกคำตอบที่ถูกต้องจะต้องเช็คว้า่ยังไงค่ะ รงบกวนช่วยด้วยน่ะค่ะ ขอบพระคุณมากค่ะ


<script type="text/javascript">
//<![CDATA[ 
new GForm('login_frm','wait',true,doCheck).onsubmit(doSubmit);
function  doCheck(form){
 var i=0;
 for (i=0;i<<?=$_REQUEST["total"]?>;i++){
    if(form.quiz[i].value == ''){
      alert('กรุณาใส่คำถามข้อที่'+(i+1));
      form.quiz[i].focus(); // ย้ายโฟกัสไปยัง input
      new GHighlight(form.quiz[i]).play(); // ทำ highlight
      return false;
    }else if(form.ch_1[i].value == ''){
      alert('กรุณาใส่ตัวเลือกที่ 1 ในคำถามข้อที่ '+(i+1));
      form.ch_1[i].focus(); // ย้ายโฟกัสไปยัง input
      new GHighlight(form.ch_1[i]).play(); // ทำ highlight
      return false;
    };
 else if(form.ch_2[i].value == ''){
      alert('กรุณาใส่ตัวเลือกที่ 2 ในคำถามข้อที่ '+(i+1));
      form.ch_2[i].focus(); // ย้ายโฟกัสไปยัง input
      new GHighlight(form.ch_2[i]).play(); // ทำ highlight
      return false;
    };
 else if(form.ch_3[i].value == ''){
      alert('กรุณาใส่ตัวเลือกที่ 3 ในคำถามข้อที่ '+(i+1));
      form.ch_3[i].focus(); // ย้ายโฟกัสไปยัง input
      new GHighlight(form.ch_3[i]).play(); // ทำ highlight
      return false;
    };
  else if(form.ch_4[i].value == ''){
      alert('กรุณาใส่ตัวเลือกที่ 4 ในคำถามข้อที่ '+(i+1));
      form.ch_4[i].focus(); // ย้ายโฟกัสไปยัง input
      new GHighlight(form.ch_4[i]).play(); // ทำ highlight
      return false;
    };

**************ตรงนี้ละค่ะ checkbok แต่ละข้อมันมีชื่อ c[i]*********************
  else if(form.c[0].checked == falss
      alert('กรุณาเลือกคำตอบที่ถูกต้อง ในคำถามข้อที่ '+(i+1));
      return false;
    }; 
******************************************************************
 }
    return true;
 
};
29 มี.ค. 2553 1 950

ดูตัวอย่างสิครับ บนเว็บมีบทความอยู่

1.อ่านบทความให้เข้าใจ และ ทดลองทำตามตัวอย่างดู
2.นำความเข้าใจที่ได้ มาประยุกต์ใช้กับ โปรเจ็คของตัวเอง

ต้องทำทั้ง 2 ข้อครับ
#1
ความคิดเห็น
ไฟล์อัปโหลด ชนิด jpg, jpeg ขนาดไฟล์ไม่เกิน 1024
^